Václav Hořejší
Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.
Adresa:   Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
Tel.: 241 062 465
241 729 908
Fax: 244 472 282
E-mail: vaclav.horejsi@img.cas.cz

Životopis

Datum a místo narození:   14.10.1949, Mlýnské Struhadlo (okres Klatovy), Československo
Vzdělání: 1968-1973, Přírodovědecká fakulta UK, Praha, obor chemie
.................

Odborné působení

1973-1977: Vědecká aspirantura, Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty UK, Praha (izolace biochemická charakterizace řady nových lektinů; vývoj metody - afinitní elektroforézy).
1977-dosud: Vědecký pracovník ÚMG AV ČR, Praha (imunoregulační působení lektinů in vivo; struktura a funkce povrchových molekul leukocytů). Od roku 1991 vedoucí Oddělení molekulární imunologie.
1995-2000: Docent imunologie na Přírodovědecké fakultě UK.
2000-dosud: Profesor imunologie na Přírodovědecké fakultě UK.
2005-2017: ředitel Ústavu molekulární genetiky (ÚMG) AVČR
1985-1986: Dept. of Biochemistry and Molecular Biology, Harvard University, Cambridge, MA (Prof. J.L. Strominger); charakterizace MHC proteinů (visiting scientist)

Grantové projekty

Dosud řešitel 4 grantů GA ČR, 4 grantů GA AV ČR, 2 grantů rakouského programu Ost-West (spoluřešitel), 1 grantu Komise EU programu PECO 92 (spoluřešitel), 1 grantu Howard Hughes Medical Institute, 1 grantu The Wellcome Trust, v letech 2000 - 2011 vedoucí řešitel "Centra molekulární a buněčné imunologie" zřízeného v rámci programu MŠMT "Výzkumná centra".

Pedagogická činnost

1987-2007 – semestrální přednáška "Molekulární imunologie" na Přírodovědecké fakultě UK, od roku 1995 (dosud) další semestrální přednáška "Imunologie". Autor šesti vydání učebnice k těmto přednáškám. Dosud školitel 13 aspirantů a doktorandů (z nich 12 úspěšně obhájilo) a 10 diplomantů.

Publikace, přednášky na pozvání

Autor a spoluautor >180 původních vědeckých publikací publikovaných v mezinárodních časopisech, 29 kapitol v monografiích a recenzovaných sbornících, 20 přehledných článků, 80 popularizačních článků a dvou knih (viz seznam publikací). Tyto publikace byly podle údajů SCI do dneška celkem >11.000x citovány (Hirschův index h=57; jeden z nejcitovanějších českých vědců). Předsednictví odborných sekcí na 11 mezinárodních konferencích, 7 zvaných přednášek na významných mezinárodních konferencích, více než 30 přednášek na zahraničních pracovištích.

Aktivity v aplikovaném výzkumu a vývoji

Mnohaletá intenzivní spolupráce s biotechnologickou firmou Exbio Praha, která vznikla jako spin-off Ústavu molekulární genetiky AVČR. Spoluřešitel (spolu s firmou Exbio) několika projektů aplikovaného výzkumu zaměřených na vývoj nových komerčně využitelných monoklonálních protilátek pro výzkumné a diagnostické účely. Většina každoročně rostoucího obratu firmy Exbio (orientované téměř výhradně na export) je založena na produktech vzniklých v laboratoři V.Hořejšího.

Vědecko-organizační činnost

 • 1990-1991: předseda Vědecké rady ÚMG AV ČR
 • 1994-2001: člen Vědecké rady AV ČR
 • 1998-2000: člen Vědecké rady FgÚ AV ČR
 • 2001-2004: člen Vědecké rady Masarykovy university
 • 2004-2006: člen Vědecké rady Jihočeské university
 • 2002-2005: člen vědecké rady Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR
 • 2001-2005: místopředseda Vědecké rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR
 • 2005: předseda Vědecké rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR
 • 2005-2017: ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR
 • 1994-1999: člen podoborové rady GA ČR
 • 1995-2001: člen rady programu MŠMT "Posílení výzkumu na VŠ"
 • 1999-2002: člen poradní expertní skupiny parlamentního podvýboru pro vědu a VŠ
 • 2003-2005: předseda Odborné komise Rady pro výzkum a vývoj
 • 2009-2013, 2017- doposud: člen, resp. předseda odborného panelu GAČR
 • 1992: člen mezinárodního expertního sboru posuzovatelů grantových projektů Komise EU
 • 2001-2004: člen mezinárodního expertního sboru posuzovatelů grantových projektů nadace The Wellcome Trust
 • 2009-2018: člen mezinárodního expertního sboru posuzovatelů grantových projektů Europaean Research Council
 • 2014-2017: poradce premiéra pro oblast vědy a vysokých škol
 • Člen redakčních rad mezinárodních časopisů
  • Immunogenetics (1991-93)
  • Cellular Immunology (1997-2016)
  • Immunobiology (1998-2016)
  • Molecular Immunology (regionální editor; 1998-2002)
 • Hlavní editor časopisu Immunology Letters (2003-2009), editor 2010-dosud
 • Spolupořadatel 10 významných mezinárodních imunologických konferencí
 • Člen Oborové rady doktorského studia imunologie (1994-dosud)

Vědecké ceny a ocenění

 • Národní cena ČR (1984; člen kolektivu)
 • Cena ČSAV (1988, 1992; člen kolektivu)
 • Cena Učené společnosti ČR (1996)
 • Člen Učené společnosti ČR (2003-2010)
 • Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy (2003)
 • Medaile Za zásluhy 2. stupně (2004)
 • Cena AVČR (2005; vedoucí kolektivu)
 • Medaile Za zásluhy Přírodovědecké fakulty UK (2005)
 • Medaile Hanse Krebse (Federation of European Biochemical Societies, 2009)
 • Pamětní stříbrná medaile Senátu parlamentu ČR (2013)
 • Cena předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. (2017)
 • Cena Společnosti pro vědy a umění (2019)
 • Medaile Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách (2019)
 • Pamětní medaile Univerzity Karlovy (2019)
 • Národní cena Česká hlava (2020)

 

 

V Praze, 25.11.2020

Originální články

Knihy

Přehledné články

Originální články

 1. V.Horejsí, J.Kocourek: Studies on phytohemagglutinins XII. O-Glycosyl polyacryl-amide gels for affinity chromatography of phytohemagglutinins. Biochim. Biophys. Acta 297, 346-351, 1973. [pubmed]
 2. V.Horejsí, J.Kocourek: Studies on phytohemagglutinins XVII. Some properties of the anti-H specific lectin of the furze seeds (Ulex europeaus L.) Biochim. Biophys. Acta. 336, 329-337, 1974.
 3. V.Horejsí, J.Kocourek: Studies on phytohemagglutinins XVIII. Affinity electrophoresis of phytohemagglutinins. Biochim. Biophys. Acta 336, 338-343, 1974.
 4. V.Horejsí, J.Kocourek: Studies on phytohemagglutinins XXI. The covalent oligomers of lysozome - first case of semisynthetic hemagglutinins. Experientia 30, 1348-1349, 1974.
 5. J.Kocourek, G.A.Jamieson, T.Votruba, V.Horejsí: Studies on lectins I. Some properties of the lectins of horse gram (Dolichos biflorus L.). Biochim. Biophys. Acta 500, 344-360, 1977.
 6. V.Horejsí, M.Tichá, J.Kocourek: Studies on lectins XXXI. Determination of dissociation constants of the lectin - sugar complexes by means of affinity electrophoresis. Biochim Biophys. Acta 499, 290-300, 1977. [pubmed]
 7. V.Horejsí, M.Tichá, J.Kocourek: Studies on lectins XXXII. Application of affinity electrophoresis to the study of interaction of lectins and their derivatives with sugars. Biochim. Biophys. Acta. 499, 301-308, 1977. [pubmed]
 8. V.Horejsí, P.Smolek, J.Kocourek: Studies on lectins XXXV. Water soluble O-glycosyl polyacrylamide copolymers for specific precipitation of lectins. Biochim. Biophys. Acta 538, 293-298, 1978.
 9. V.Horejsí, J.Kocourek: Studies on lectins XXXVI. Properties of some lectins prepared by affinity chromatography on O-glycosyl polyacrylamide gels. Biochim. Biophys. Acta 538, 299-315, 1978.
 10. V.Horejsí, J.Kocourek: Studies on lectins XXXVII. Isolation and characterization of the lectin from jimson-weed seeds (Datura stramonium L.). Biochim. Biophys. Acta 532, 92-97, 1978.
 11. V.Horejsí, C.Haskovec, J.Kocourek: Studies on lectins XXXVIII. Isolation and characterization of the lectin from black locust bark (Robinia pseudoaccacia L.). Biochim. Biophys. Acta 532, 98-104, 1978.
 12. V.Horejsí, J.Kocourek: Lack of insulin binding to simple glycosidic receptors. Experientia 34, 307, 1978.
 13. V.Horejsí, O.Chalupecká, J.Kocourek: Studies on lectins XXXIX. Isolation and characterization of the lectin from rest-harrow roots (Ononis hircina Jacq.). Biochim. Biophys. Acta 539, 287-293, 1978.
 14. J.Pipková, V.Horejsí, J.Kocourek: The properties and use of S-glycosyl polyacrylamide copolymers. Biochim. Biophys. Acta 541, 515-520, 1978.
 15. A.Krajhanzl, V.Horejsí, J.Kocourek: Studies on lectins XLI. Isolation and characterization of the lectin from the roe of the fish Coregonus lavaraetus maraena. Biochim. Biophys. Acta 532, 209-214, 1978.
 16. A.Krajhanzl, V.Horejsí, J.Kocourek: Studies on lectins XLII. Isolation and partial characterization of some fish roe lectins. Biochim. Biophys. Acta 532, 215-224, 1978.
 17. G.Uhlenbruck, B.A.Baldo, G.Steinhausen, H.G.Schwick, B.P.Chatterjee, V.Horejsí, A.Krajhanzl, J.Kocourek: Additional precipitation reactions of lectins with serum glycoproteins. J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 16, 19-23, 1978.
 18. A.Tichá, V.Horejsí, J.Barthová: Affinity electrophoresis of proteins interacting with Blue Dextran. Biochim. Biophys. Acta 534, 58-63, 1978.
 19. K.Hauzer, M.Tichá, V.Horejsí, J.Kocourek: Studies on lectins XLIV. The pH dependence of lectin interaction with sugars as determined by affinity electrophoresis. Biochim. Biophys.Acta 583, 103-108, 1979.
 20. V.Horejsí: Some properties of Ulex europaeus II. lectin isolated by affinity chromatography. Biochim. Biophys. Acta 577, 389-393, 1979.
 21. V.Horejsí: Galactose oxidase - an enzyme with lectin properties. Biochim. Biophys. Acta 577, 383-388, 1979.
 22. V.Horejsí: Separation of Ricinus communis lectins by affinity chromatography. J. Chromatogr. 169, 457-458, 1979.
 23. V.Horejsí: Some theoretical aspects of affinity electrophoresis. J. Chromatogr. 178, 1-13, 1979.
 24. P.Angelisová, V.Horejsí, H.Kristofová, I.Hilgert: Interaction of immobilized lectins with H-2 antigens. Folia Biol. (Praha) 25, 421-422, 1979.
 25. I.Hilgert, V.Horejsí, P.Angelisová, H.Kristofová: Lectin-activated specific suppressor cells in allograft system. Folia Biol. (Praha) 25, 423-424, 1979.
 26. V.Horejsí, M.Tichá, J.Novotny, J.Kocourek: Some properties of D-galactose specific lectins isolated from the seeds of Butea frondosa, Erythrine indica and Momordica charantia. Biochim. Biophys. Acta 623, 439-448, 1980.
 27. I.Hilgert, V.Horejsí, P.Angelisová, H.Kristofová: Lentil lectin effectively induces tolerance to skin allograft in mice. Nature 284, 273-274, 1980. [pubmed]
 28. V.Cerovsky, M.Tichá, V.Horejsí, J.Kocourek: Studies on lectins XLIX. The use of glycosyl derivatives of dextran T-500 for affinity electrophoresis of lectins. J. Biochim. Biophys. Methods 3, 163-172, 1980.
 29. V.Horejsí, M.Tichá: Affinity isoelectric focusing - a method to detect ligand-binding proteins. Anal. Biochem. 116, 22-26, 1981.
 30. V.Horejsí, M.Tichá: Theory of affinity electrophoresis. Evaluation of the effects of protein multivalency, ligand heterogeneity and microdistribution and estimation of effective concentration of immobilized ligand. J. Chromatogr. 216, 43-62, 1981.
 31. V.Horejsí, T.K.Datta, M.Tichá: Affinity electrophoresis in an isotachophoretic discontinuos buffer system. J. Chromatogtr. 241, 395-398, 1982.
 32. V.Matousek, V.Horejsí: Theory of affinity electrophoresis. The effects of kinetics of protein - immobilized ligand interaction. J. Chromatogr. 245, 271-290, 1982.
 33. V.Horejsí, M.Tichá, P.Tichy, A.Holy: Affinity electrophoresis: new simple and general methods of affinity gel preparation. Anal. Biochem. 125, 358-369, 1982.
 34. V.Horejsí, I.Hilgert: Nitrocellulose membrane as an antigen or antibody carrier for screening hybridoma cultures. J. Immunol. Methods 62, 325-329, 1983.
 35. P.Angelisová, H.Kristofová, V.Horejsí, I.Hilgert: Adult transplantation tolerance induced by lentil lectin. I. The fate of tolerogenic lentil seed lectin after injection into mice. Folia Biol. (Prague) 29, 230-237, 1983.
 36. H.Kristofová, V.Horejsí, P.Angelisová, I.Hilgert: Adult transplantation tolerance induced by lentil lectin. II. Correlation of in vivo tolerogenic activities of lentil lectin, several of its chemical derivatives and concanavalin A with their effects on some lymphocyte reactions in vitro. Folia Biol. (Prague) 29, 294-306, 1983.
 37. I.Hilgert, H.Kristofová, P.Angelisová, R.Kinsky, V.Horejsí: Adult transplantation tolerance induced by lentil lectin. III. Induction of transplantation tolerance by lentil lectin in mouse strain combinations with different H-2 disparities: tolerogenic effect of H-2D region antigens. J. Immunogenet. 10, 127-137, 1983.
 38. I.Hilgert, M.Kristofová, P.Angelisová, V.Horejsí: Adult transplantation tolerance induced by lentil lectin. IV. Cellular mechanisms participating at adult allotransplantation tolerance induced in mice by lentil lectin treatment. Folia Biol. (Prague) 29, 308-319, 1983.
 39. I.Hilgert, H.Kristofová, V.Horejsí, P.Angelisová, J.Kolc, P.Málek: Induction of skin and heart allograft tolerance in adult mice by lentil lectin treatment. Transplantation Proc. 15, 578-580, 1983.
 40. J.Bártek, V.Viklicky, V.Horejsí, H.Verlová, Pa.Dráber: Production and characterization of monoclonal antibodies against human transferrin. Folia Biol. (Praha) 29, 137-145, 1983.
 41. V.Horejsí, M.Tichá, T.Trnka: The use of lectins for determination of absolute configuration of small amounts of sugars eluted from chromatograms. Anal. Biochem. 137, 170-178, 1984.
 42. V.Horejsí, I.Hilgert, H.Kristofová, O.Satayalai: Murine hybridoma monoclonal antibodies against insulin: Crossreactivity with insulins of three species and blocking of insulin binding to its receptor. Immunol. Lett. 8, 279-283, 1984.
 43. I.Hilgert, V.Horejsí, H.Kristofová: The use of murine monoclonal antibody B2M-01 for detection and purification of human b2-microglobulin. Folia Biol. (Prague) 30, 370-376, 1984.
 44. V.Horejsí, P.Dráber: Cross-reactivity between tubulin and denatured human serum albumin demonstrated by monoclonal antibody TU-01. Immunol. Lett. 8, 285-288, 1984.
 45. V.Horejsí, V.Matousek: Equilibrium in the protein-immobilized ligand-soluble ligand system: estimation of dissociation constants of protein-soluble ligand complexes from binding-inhibition data. Mol. Immunol. 22, 125-133, 1985.
 46. V.Horejsí, M.Nemec, P.Angelisová, H.Kristofová, J.C.Gorga, I.Hilgert: Characterization of seven new monoclonal antibodies against human DR, DR+DP and DQ1+DQ3 antigens. Tissue Antigens 28, 288-291, 1986.
 47. V.Horejsí, I.Hilgert: Simple polyacrylamide gel electrophoresis in continuous carbonate buffer system suitable for the analysis of ascitic fluids of hybridoma bearing mice. J. Immunol. Methods 86, 103-105, 1986.
 48. V.Horejsí, I.Hilgert, J.Kristofová, V.Bazil, A.Bukovsky, J.Kulhánková: Monoclonal antibodies against human leucocyte antigens. I. Antibodies against beta2-microglobulin, immunoglobulin kappa light chains. HLA-DR-like antigens, T8 antigen, T1 antigen, a monocyte antigen and a pan-leucocyte antigen. Folia Biol. (Praha) 32, 12-25, 1986.
 49. V.Bazil, V.Horejsí, M.Baudys, H.Kristofová, J.L.Strominger, V.Kostka, I.Hilgert: Biochemical characterization of a soluble form of the 53-kDa monocyte surface antigen. Eur. J. Immunol. 16, 1583-1589, 1986. [pubmed]
 50. M.Nemec, D.Drímalová, V.Horejsí, J.Vanák, J.Bártek, V.Viklicky: Murine monoclonal antibodies to human A erythrocytes. Differential reactivity with N-acetyl-D-galactosamine. Vox Sang. 52, 125-128, 1987.
 51. J.C.Gorga, V.Horejsí, D.R.Johnson, R.Ragupathy, J.L.Strominger: Purification and characterization of class II histocompatibility antigens from a homozygous human B cell line. J. Biol. Chem. 262, 16087-16094, 1987. [pubmed](PDF)
 52. B.Otová, I.Stefanová, V.Horejsí, M.Nemec, V.Kren, V.Viklicky: HLA-DQ1+DQ3-specific monoclonal antibody crossreaction with rat MHC encoded polymorphic determinant. Folia Biol.(Prague) 33, 424-429, 1987.
 53. V.Horejsí, P.Angelisová, V.Bazil, H.Kristofová, S.Stoyanov, I.Stefanová, P.Hausner, M.Vosecky, I.Hilgert: Monoclonal antibodies against human leucocyte antigens. II. Antibodies against CD45 (T200), CD3 (T3), CD43, CD10 (CALLA), transferrin receptor (T9), a novel broadly expressed 18 kDa antigen (MEM-43) and a novel antigen of restricted expression (MEM-74). Folia Biol. (Prague) 34, 23-43, 1988.
 54. I.Stefanová, I.Hilgert, P.Angelisová, H.Kristofová, V.Horejsí: Characterization of a 95 kDa human leucocyte sialoglycoprotein: Its identity with CD43, gpL115, leukosialin and sialophorin. Folia Biol. (Prague), 34, 255-265, 1988.
 55. V.Horejsí, B.Chorváth, K.Poláková, J.Duraj, J.Sedlák, M.Karpatová: Characterization of a new murine monoclonal antibody against human DP antigens. Tissue Antigens 32, 6-12, 1988.
 56. I.Stefanová, V.Horejsí, H.Kristofová, P.Angelisová, V.Zizkovsky, I.Hilgert: Monoclonal antibodies against human a-fetoprotein. Exploitation of an unusual calcium-dependent interaction with the antigen for analytical and preparative purposes. J. Immunol. Methods 111, 67-73, 1988.
 57. C.Schütt, B.Ringel, M.Nausch, V.Bazil, V.Horejsí, P.Neels, H.Walzel, L.Jonas, E.Siegl, H.Friemel, A.Plantikow: Human monocyte activation induced by an anti-CD14 monoclonal antibody. Immunol. Lett. 19, 321-328, 1988.
 58. I.Stefanová, I.Hilgert, H.Kristofová, R.Brown, M.G.Low, V.Horejsí: Characterization of a broadly expressed human leucocyte surface antigen MEM-43 anchored in membrane through phosphatidylinositol. Mol. Immunol. 26, 153-161, 1989. [pubmed]
 59. V.Bazil, I.Hilgert, H.Kristofová, D.Maurer, V.Horejsí: Sialic acid-dependent epitopes of CD45 molecules of restricted cellular expression. Immunogenetics 29, 202-205, 1989.
 60. V.Bazil, M.Baudys, I.Hilgert, I.Stefanová, J.Zbrozek, V.Horejsí: Structural relationship between the soluble and membrane-bound forms of human monocyte surface glycoprotein CD14. Mol. Immunol. 26, 657-662, 1989.
 61. I.Stefanová, I.Hilgert, V.Bazil, H.Kristofová, V.Horejsí: Human leucocyte surface glycoprotein CDw44 and lymphocyte homing receptor are identical molecules. Immunogenetics 29, 402-404, 1989.
 62. V.Bazil, I.Stefanová, I.Hilgert, H.Kristofová, A.Bukovsky, V.Horejsí: Monoclonal antibodies against human leucocyte antigens. III. Antibodies against CD45R, CD6, CDw44 and two newly described broadly expressed glycoproteins MEM-53 and MEM-102. Folia Biol. (Prague) 35, 289-298, 1989.
 63. V.Bazil, I.Stefanová, I.Hilgert, H.Kristofová, S.Vanek, V.Horejsí: Monoclonal antibodies against human leucocyte antigens. IV. Antibodies against subunits of the LFA-1 (CD11a/CD18) leucocyte-adhesion glycoprotein. Folia Biol. (Prague) 36, 41-50, 1990.
 64. P.Angelisová, C.Vlcek, I.Stefanová, M.Lipoldová, V.Horejsí: The human leucocyte surface antigen CD53 is a protein structurally similar to the CD37 and MRC OX-44 antigens. Immunogenetics 32, 281-285, 1990.
 65. V.Korínek, I.Stefanová, P.Angelisová, I.Hilgert, V.Horejsí: The human leucocyte antigen CD48 (MEM-102) is closely related to the activation marker Blast-1. Immunogenetics 33, 108-112, 1991.
 66. I.Stefanová, V.Horejsí: Association of the CD59 and CD55 cell surface glycoproteins with other membrane molecules. J. Immunol. 147, 1587-1592, 1991. [pubmed](PDF)
 67. I.Stefanová, V.Horejsí, J.Ansotegui, W.Knapp, and H. Stockinger: GPI-anchored cell surface molecules complexed to protein tyrosine kinases. Science 254, 1016-1018, 1991. [pubmed]
 68. I.Hilgert, P.Stolba, H.Kristofová, I.Stefanová, B.Bendlová, M.Lebl, V.Horejsí: A monoclonal antibody aplicable for determination of C-peptide of human proinsulin by RIA. Hybridoma 10, 379-386, 1991.
 69. V.Bazil, V.Horejsí: Shedding of the CD44 adhesion molecule from leukocytes induced by anti-CD44 monoclonal antibody simulating the effect of a natural receptor ligand. J. Immunol. 149, 747-753, 1992. [pubmed](PDF)
 70. J.Radons, V.Faber, H.Buhrmester, W.Wölker, V.Horejsí, A.Hasilik: Stimulation of the biosynthesis of lactosamine repeats in glycoproteins in differentiating U937 cells and its suppression in the presence of NH4Cl. Eur. J. Cell Biol. 57, 184-192, 1992.
 71. T.Cinek and V.Horejsí: The nature of large noncovalent complexes containing glycosyl- phosphatidylinositol-anchored membrane glycoproteins and protein tyrosine kinases. J. Immunol. 149, 2262-2270, 1992. [pubmed](PDF)
 72. F.Lund-Johansen, J.Olweus, V.Horejsí, K.M.Skubitz, J.S.Thompson, R.Vilella and F.W.Symington: Activation of human phagocytes through carbohydrate antigens (CD15, sialyl-CD15, CDw17, and CDw65). J. Immunol. 148, 3221-3229, 1992. (PDF)
 73. I.Hilgert, F.Franek, I.Stefanová, J.Kaslík, J.Jirka, H.Kristofová, P.Rossmann, J.Soucek, V.Horejsí: Therapeutic in vivo use of the A1-CD3 monoclonal antibody. Transplantation 55, 435-438, 1993.
 74. M.Deckert, J.Kubar, D.Zoccola, G.Bernard-Pomier, P.Angelisová, V.Horejsí and A.Bernard: CD59 molecule: A second ligand for CD2 in T-cell adhesion. Eur. J. Immunol. 22, 2943-2947, 1992.
 75. J.Bohuslav, T.Cinek, and V.Horejsí: Large detergent resistant complexes containing murine antigens Thy-1 and Ly-6 and protein tyrosine kinase p56lck. Eur. J. Immunol. 23, 825-831, 1993. [pubmed]
 76. K.I.Virtaneva, P.Angelisová, T.Baumruker, V.Horejsí, H.Nevanlinna, J.Schröder: The genes for CD37, CD53, and R2, all members of a novel gene family, are located on different chromosomes. Immunogenetics 37, 461-465, 1993.
 77. J.Olweus, F.Lund-Johansen, V.Horejsí: CD53, a member of the tetraspans transmembrane protein superfamily, mediates signal transduction in human monocytes and B cells. J. Immunol. 151, 707-716, 1993. (PDF)
 78. V.Korínek and V.Horejsí: Genomic structure of the human CD53 gene. Immunogenetics 38, 272-279, 1993.
 79. F.Lund-Johansen, J.Olweus, F.W.Symington, A.Arli, J.S.Thompson, R.Vilella, K.Skubitz and V.Horejsí: Activation of human monocytes and granulocytes by monoclonal antibodies to glycosylphosphatidylinositol-anchored antigens. Eur. J. Immunol. 23, 2782-2791, 1993.
 80. B.P.Morgan, C.W. van den Berg, E.V.Davies, M.B.Hallett and V.Horejsí: Cross-linking of CD59 and of other glycosyl phosphatidylinositol-anchored molecules on neutrophils triggers cell activation via tyrosine kinase. Eur. J. Immunol. 23: 2841-2850, 1993.
 81. P.Angelisová, I.Hilgert and V.Horejsí: Association of four antigens of the tetraspans family (CD37, CD53, TAPA-1 and R2/C33) with MHC class II glycoproteins., Immunogenetics 39, 249-256, 1994. [pubmed]
 82. B.Kniep., T.Cinek, P.Angelisová, V.Horejsí: Association of the GPI-anchored leucocyte surface glycoproteins with ganglioside GM3. Biochem. Biophys. Res. Commun. 203, 1069-1075, 1994. (PDF)
 83. A.-M.Rasmussen, H.K.Blomhoff, V.Horejsí, E.B.Smeland: Cross-linking of CD53 promotes activation of resting human B lymphocytes. J. Immunol. 153, 4997-5007, 1994. (PDF)
 84. T.Cinek, I.Hilgert, V.Horejsí: An alternative way of CD4 and CD8 association with protein kinases of the Src family. Immunogenetics 41, 110-116, 1995.
 85. M.Alvarado, C.Klassen, J.Cerny, V.Horejsí, R.E. Schmidt: MEM-59 monoclonal antibody detects a CD43 epitope involved in lymphocyte activation. Eur. J. Immunol. 25:1051-1055, 1995.
 86. J.Bohuslav, V.Horejsí, C.Hansmann, J.Stöckl, U.H.Weidle, O.Majdic, I.Bartke, W.Knapp and H.Stockinger: Urokinase plasminogen activator receptor, ?2-integrins, and Src-kinases within a single receptor complex of human monocytes. J. Exp. Med. 181:1381-1390, 1995. [pubmed](PDF)
 87. R.Mudad, N.Rao, P. Angelisová, V.Horejsí, M.J.Telen: Evidence that CDw108 membrane protein bears the JMH blood group antigen Tranfusion 35: 566-570, 1995.
 88. C.W. van den Berg, T.Cinek, M.B.Hallett, V.Horejsí, B.P.Morgan: Exogenous GPI-anchored CD59 associates with kinases in membrane clusters on U937 cells and becomes Ca2+-signalling component. J. Cell Biol. 131: 669-677, 1995. (PDF)
 89. J.Cerny, H.Stockinger, V.Horejsí: Noncovalent association of T lymphocyte surface proteins. Eur. J. Immunol. 26: 2335-2343, 1996.
 90. J.Szöllosi, V.Horejsí, L.Bene, P.Angelisová, S.Damjanovich: Supramolecular complexes of MHC class I, MHC class II, CD20, and tetraspan molecules (CD53, CD81, and CD82) at the surface of a B cell line JY. J. Immunol. 157: 2939-2946, 1996. [pubmed](PDF)
 91. P.Angelisová, J.Cerny, V.Horejsí: Association of the putative B-lymphocyte surface molecule B7.3 with a protein kinase activity. Biochem. Biophys. Res. Commun., 228: 489-493, 1996. (PDF)
 92. J.Cerny, A.Fiserová, O.Horváth, K.Bezouska, M.Pospísil, V.Horejsí: Association of human NK cell surface receptors NKR-P1 and CD94 with Src-family protein kinases. Immunogenetics, 46: 231-236, 1997.
 93. T.M.Stulnig, M.Berger, T.Sigmund, H.Stockinger, V.Horejsí, W.Waldhäusl: Signal transduction via glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored proteins in T cells is inhibited by lowering cellular cholesterol. J. Biol. Chem. 272: 19242-19247, 1997. (PDF)
 94. L.I.Brasoveanu, E.Fonsatti, A.Visintin, M.Pavlovic, I.Cattarossi, F.Colizzi, A.Gasparollo, S.Coral, V.Horejsí, M.Altomonte, M.Maio: Melanoma cells constitutively release an anchor-positive soluble form of protectin (sCD59) that retains functional activities in homologous complement-mediated cytotoxicity. J. Clin. Invest. 100: 1248-1255, 1997. (PDF)
 95. K.Drbal, I.Hilgert, M.Cebecauer, P.Angelisová, V.Horejsí: New monoclonal antibodies to human leucocyte surface molecule CD2. Folia Biol. (Praha) 43: 245-246, 1997.
 96. A.-M.Rasmussen, V.Horejsí, F.O.Levy, H.K.Blomhoff, E.B.Smeland, K.Beiske, T.Michaelsen, G.Guadernack, S.Funderud: CDw78 – a determinant on a major histocompatibility complex class II subpopulation that can be induced to associate with the cytoskeleton. Eur. J. Immunol. 27: 3206-3213, 1997. [pubmed]
 97. K.Furukawa, Y.Funakoshi, M.Autero, V.Horejsí, A.Kobata, C.G.Gahmberg: Structural study of the O-linked sugar chains of human leukocyte tyrosine phosphatase CD45. Eur.J. Biochem. 251:288-294, 1998. (PDF)
 98. M.Cebecauer, J.Cerny, V.Horejsí: Incorporation of leucocyte GPI-anchored proteins and protein tyrosine kinases into lipid-rich membrane domains of COS-7 cells. Biochem. Biophys. Res. Commun. 243: 706-710, 1998. (PDF)
 99. T.Brdicka, J.Cerny, V.Horejsí: T cell receptor signalling results in rapid tyrosine phosphorylation of the linker protein LAT in detergent-resistant membrane microdomains. Biochem. Biophys. Res. Commun. 248: 356-360, 1998. [pubmed](PDF)
 100. J.Millán, J.Cerny, V.Horejsí, and M.A.Alonso: CD4 segregates into specific detergent-resistant T-cell membrane microdomains. Tissue Antigens 53: 33-40, 1999. (PDF)
 101. P.Angelisová, K.Drbal, V.Horejsí, J.Cerny: Association of CD10/neutral endopeptidase 24.11 with membrane microdomains rich in GPI-anchored proteins and Lyn kinase. Blood 93: 1437-1439, 1999. [pubmed](PDF)
 102. K.Drbal, P. Angelisová, A.-M.Rasmussen, I.Hilgert, S.Funderud, V.Horejsí: The nature of the subset of MHC class II molecules carrying the CDw78 epitopes. Int. Immunol. 11:491-498, 1999. [pubmed](PDF)
 103. P.Angelisová, K.Drbal, J.Cerny, I.Hilgert, V.Horejsí: Characterization of the human leucocyte GPI-anchored glycoprotein CDw108 and its relation to other similar molecules. Immunobiology 200: 234-245, 1999.
 104. S.Godár, V.Horejsí, U.H.Weidle, B.R.Binder, C.Hansmann, H.Stockinger: M6P/IGFII-receptor complexes urokinase receptor and plasminogen for activation of TGF-?1. Eur. J. Immunol. 29: 1004-1013, 1999. (PDF)
 105. C.Koch, G.Staffler, R.Hüttinger, I.Hilgert, E.Prager, J.Cerny, P.Steinlein, O.Majdic, V.Horejsí and H.Stockinger: T cell activation-associated epitopes of CD147 in regulation of the T cell response, and their definition by antibody affinity and antigen density. Int. Immunol. 11: 777-786, 1999. (PDF)
 106. T.Brdicka, D.Pavlistová, A.Leo, E.Bruyns, V.Korínek, P.Angelisová, J.Scherer, A.Shevchenko, A.Shevchenko, I.Hilgert, J.Cerny, K.Drbal, Y.Kuramitsu, B.Kornacker, V.Horejsí, B.Schraven: Phosphoprotein associated with glycosphingolipid-enriched microdomains (PAG), a novel ubiquitously expressed transmembrane adaptor protein, binds the protein tyrosine kinase Csk and is involved in regulation of T cell activation. J. Exp. Med. 191: 1591-1604, 2000. [pubmed]
 107. Woodhead VE, Stonehouse TJ, Binks MH, Speidel K, Fox DA, Gaya A, Hardie D, Henniker AJ, Horejsi V, Sagawa K, Skubitz KM, Taskov H, Todd RF 3rd, van Agthoven A, Katz DR, Chain BM.: Novel molecular mechanisms of dendritic cell-induced T cell activation. Int. Immunol. 12: 1051-61, 2000. (PDF)
 108. Santana MA, Pedraza-Alva G, Olivares-Zavaleta N, Madrid-Marina V, Horejsi V, Burakoff SJ, Rosenstein Y.: CD43-mediated signals induce DNA-binding activity of AP-1, NF-AT and NFkB transcription factors in human T lymphocytes. J. Biol. Chem. 275: 1460-1468, 2000. (PDF)
 109. K.Drbal, J.Cerny, P.Anglisová, I.Hilgert, M.Cebecauer, J.Sinkora, V.Horejsí: CDw149 antibodies recognize a clustered subset of CD47 molecules associated with cytoplasmic signaling molecules. Tissue Antigens 56: 258-267, 2000. (PDF)
 110. K.Drbal, P.Angelisová, J.Cerny, D.Pavlistová, M.Cebecauer, P.Novák, V.Horejsí: Human leukocytes contain a large pool of free forms of CD18. Biochem. Biophys. Res. Commun. 275: 295-299, 2000. (PDF)
 111. T.M.Tran, V.Horejsí, S.Weinreich, M.Pla, B.S.Breur, J.Capková, M.Flieger, P.Ivanyi, E.Ivasková,: Strong association of HLA-27 heavy chain with b2-microglobulin. Hum. Immunol. 61: 1197-1201, 2000. (PDF)
 112. K.Drbal, P.Angelisová, I.Hilgert, J.Cerny, P.Novák, V.Horejsí: A proteolytically truncated form of free CD18, the common chain of leukocyte integrins, as a novel marker of activated myeloid cell. Blood 98: 1561-1566, 2001. [pubmed](PDF)
 113. Torgersen KM, Vang T, Abrahamsen H, Yaqub S, Horejsi V, Schraven B, Rolstad B, Mustelin T, Tasken K. Release from tonic inhibition of T cell activation through transient displacement of C-terminal Src kinase (Csk) from lipid rafts. J.Biol.Chem. 276:29313-8, 2001. (PDF)
 114. Cho JY, Fox DA, Horejsi V, Sagawa K, Skubitz KM, Katz DR, Chain B.: The functional interactions between CD98, beta1-integrins, and CD147 in the induction of U937 homotypic aggregation. Blood 98:374-82, 2001. (PDF)
 115. K.Drbal, P.Angelisová, J.Cerny, I.Hilgert, V.Horejsí: A novel anti-CD18 mAb recognizes an activation-related epitope and induces a high-affinity conformation in leukocyte integrins. Immunobiology 203: 687-698, 2001.
 116. Brdicková N, Brdicka T, Andera L, Spicka J, Angelisová P, Milgram SL, Horejsí V.: Interaction between two adapter proteins, PAG and EBP50: a possible link between membrane rafts and actin cytoskeleton. FEBS Lett. 507:133-6, 2001. [pubmed](PDF)
 117. Gondois-Rey F, Biancotto A, Pion M, Chenine AL, Gluschankof P, Horejsi V, Tamalet C, Vigne R, Hirsch I.: Production of HIV-1 by resting memory T lymphocytes. AIDS 15:1931-40, 2001. (PDF)
 118. Harris, C.L., Vigar, M.A., Rey Nores, J.E., Horejsi, V., Labeta, M.O., and Morgan, B.P.: The lipopolysaccharide co-receptor CD14 is present and functional in seminal plasma and expressed on spermatozoa. Immunology 104: 317-323, 2001. (PDF)
 119. Tran TM, Ivanyi P, Hilgert I, Brdicka T, Pla M, Breur B, Flieger M, Ivaskova E, Horejsi V. The epitope recognized by pan-HLA class I-reactive monoclonal antibody W6/32 and its relationship to unusual stability of the HLA-B27/beta2-microglobulin complex. Immunogenetics 53:440-446, 2001.
 120. Kropshofer, H., Spindeldreher, S., Röhn, T.A., Platania, N., Grygar, C., Wölpl, A., Langen, H., Horejsi, V., and Vogt, A.B.: Peptide-selective enrichment of MHC II-peptide complexes in tetraspan microdomains distinct from lipid rafts. Nature Immunol. 3: 61-68, 2002. [pubmed](PDF)
 121. Cermák, L., Símová, S., Pintzas, A., Horejsí, V., and Andera, L: Apoptosis of TF-1 cells induced by engagement of CD43: roles of transcription, expression of Daxx and adhesion molecules. J. Biol.Chem. 277: 7955-7961, 2002. [pubmed](PDF)
 122. Matko J, Bodnar A, Vereb G, Bene L, Vamosi G, Szentesi G, Szollosi J, Gaspar R, Horejsi V, Waldmann TA, Damjanovich S. GPI-microdomains (membrane rafts) and signaling of the multi-chain interleukin-2 receptor in human lymphoma/leukemia T cell lines. Eur. J. Biochem. 269:1199-1208, 2002. (PDF)
 123. Yunta M, Oliva JL, Barcia R, Horejsi V, Angelisova P, Lazo PA. Transient activation of the c-Jun N-terminal kinase (JNK) activity by ligation of the tetraspan CD53 antigen in different cell types. Eur. J. Biochem. 269: 1012-1021, 2002. (PDF)
 124. Leksa V, Godar S, Cebecauer M, Hilgert I, Breuss J, Weidle UH, Horejsi V, Binder BR, Stockinger H. The N-terminus of mannose 6-phosphate/Insulin-like growth factor 2 receptor in regulation of fibrinolysis and cell migration. J.Biol.Chem. 277: 40575-82, 2002. (PDF)
 125. Wonerow P, Obergfell A, Wilde JI, Bobe R, Asazuma N, Brdicka T, Leo A, Schraven B, Horejsi V, Shattil SJ, Watson SP. Differential role of glycolipid-enriched membrane domains in glycoprotein VI- and integrin-mediated phospholipase Cgamma2 regulation in platelets. Biochem.J. 364:755-765, 2002. (PDF)
 126. Zeyda M, Staffler G, Horejsi V, Waldhausl W, Stulnig TM. LAT displacement from lipid rafts as a molecular mechanism for the inhibition of T cell signaling by polyunsaturated fatty acids. J.Biol.Chem. 277:28418-28423, 2002. (PDF)
 127. Fritzsching B, Schwer B, Kartenbeck J, Pedal A, Horejsi V, Ott M. Release and intercellular transfer of cell surface CD81 via microparticles. J Immunol. 169:5531-7, 2002. (PDF)
 128. Boyson JE, Erskine R, Whitman MC, Chiu M, Lau JM, Koopman LA, Valter M, Angelisova P, Horejsi V, Strominger JL. Disulfide bond-mediated dimerization of HLA-G on the cell surface. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 99: 16180-85, 2002. [pubmed](PDF)
 129. Brdicka T, Imrich M, Angelisová P, Brdicková N, Horváth O, Spicka J, Hilgert I, Lusková P, Dráber P, Novák P, Engels N, Wienands J, Simeoni L, Osterreicher J, Aguado E, Malissen M, Schraven B, Horejsi V. NTAL (Non-T cell activation linker): a transmembrane adaptor protein involved in immunoreceptor signaling. J.Exp.Med. 196: 1617-26, 2002. [pubmed](PDF)
 130. Baumgartner M, Angelisova P, Setterblad N, Mooney N, Werling D, Horejsi V, Langsley G. Constitutive exclusion of Csk from Hck-positive membrane microdomains permits Src kinase-dependent proliferation of Theileria-transformed B-lymphocytes. Blood 101: 1874-81, 2003. [pubmed](PDF)
 131. Menier C, Saez B, Horejsi V, Martinozzi S, Krawice-Radanne I, Bruel S, Le Danff C, Reboul M, Hilgert I, Rabreau M, Larrad ML, Pla M, Carosella ED, Rouas-Freiss N. Characterization of monoclonal antibodies recognizing HLA-G or HLA-E: new tools to analyze the expression of nonclassical HLA class I molecules. Hum Immunol. 64: 315-26, 2003. (PDF)
 132. Davidson D, Bakinowski M, Thomas ML, Horejsi V, Veillette A. Phosphorylation-dependent regulation of T-cell activation by PAG/Cbp, a lipid raft-associated transmembrane adaptor. Mol Cell Biol. 23: 2017-28, 2003. [pubmed](PDF)
 133. Vang T, Abrahamsen H, Myklebust S, Horejsi V, Tasken K. Combined spatial and enzymatic regulation of Csk by cAMP and protein kinase A inhibits TCR signaling. J Biol Chem. 16: 17597-600, 2003. [pubmed](PDF)
 134. Cho JY, Chain BM, Vives J, Horejsi V, Katz DR. Regulation of CD43-induced U937 homotypic aggregation. Exp Cell Res. 290: 155-67, 2003. (PDF)
 135. Pavlistova D, Drbal K, Hilgert I, Horejsi V. A novel monoclonal reagent recognizing native and denatured Vbeta5.3-related chains of human T cell receptor. Immunol Lett. 88: 105-8, 2003. (PDF)
 136. Gonen-Gross T, Achdout H, Gazit R, Hanna J, Mizrahi S, Markel G, Goldman-Wohl D, Yagel S, Horejsi V, Levy O, Baniyash M, Mandelboim O. Complexes of HLA-G protein on the cell surface are important for leukocyte Ig-like receptor-1 function. J Immunol. 171: 1343-51, 2003. (PDF)
 137. Gonen-Gross T, Gazit R, Achdout H, Hanna J, Mizrahi S, Markel G, Horejsi V, Mandelboim O. Special organization of the HLA-G protein on the cell surface. Hum Immunol. 64: 1011-1016, 2003. (PDF)
 138. Brdicková N, Brdicka T, Angelisová P, Horváth O, Spicka J, Hilgert I, Paces J, Simeoni L, Kliche S, Merten C, Schraven B, Horejsí V. LIME: a new membrane raft-associated adaptor protein involved in CD4 and CD8 coreceptor signaling. J Exp Med. 198:1453-1462, 2003. [pubmed](PDF)
 139. Carven GJ, Chitta S, Hilgert I, Rushe MM, Baggio RF, Palmer M, Arenas JE, Strominger JL, Horejsi V, Santambrogio L, Stern LJ. Monoclonal antibodies specific for the empty conformation of HLA-DR1 reveal the conformational change associated with peptide binding. J Biol Chem. 279:16561-70, 2004. [pubmed](PDF)
 140. Tkaczyk C, Horejsi V, Iwaki S, Draber P, Samelson LE, Satterthwaite AB, Nahm DH, Metcalfe DD, Gilfillan AM. NTAL phosphorylation is a pivotal link between the signaling cascades leading to human mast cell degranulation following Kit activation and Fc{epsilon}RI aggregation. Blood. 104:207-14, 2004. [pubmed](PDF)
 141. Volna P, Lebduska P, Draberova L, Simova S, Heneberg P, Boubelik M, Bugajev V, Malissen B, Wilson BS, Horejsi V, Malissen M, Draber P. Negative regulation of mast cell signaling and function by the adaptor LAB/NTAL. J Exp Med. 200:1001-13, 2004. [pubmed](PDF)
 142. Barinka C, Mlcochova P, Sacha P, Hilgert I, Majer P, Slusher BS, Horejsi V, Konvalinka J. Amino acids at the N- and C-termini of human glutamate carboxypeptidase II are required for enzymatic activity and proper folding. Eur J Biochem. 271:2782-90, 2004. (PDF)
 143. Stork B, Engelke M, Frey J, Horejsi V, Hamm-Baarke A, Schraven B, Kurosaki T, Wienands J. Grb2 and the Non-T Cell Activation Linker NTAL Constitute a Ca(2+)-Regulating Signal Circuit in B Lymphocytes. Immunity. 21:681-91, 2004. [pubmed](PDF)
 144. Potolicchio I, Chitta S, Xu X, Fonseca D, Crisi G, Horejsi V, Strominger JL, Stern LJ, Raposo G, Santambrogio L. Conformational variation of surface class II MHC proteins during myeloid dendritic cell differentiation accompanies structural changes in lysosomal MIIC. J Immunol. 2005;175:4935-47. (PDF)
 145. Gonen-Gross T, Achdout H, Arnon TI, Gazit R, Stern N, Horejsi V, Goldman-Wohl D, Yagel S, Mandelboim O. The CD85J/leukocyte inhibitory receptor-1 distinguishes between conformed and beta2-microglobulin-free HLA-G molecules. J Immunol. 2005;175:4866-74. (PDF)
 146. Leksa V, Godar S, Schiller HB, Fuertbauer E, Muhammad A, Slezakova K, Horejsi V, Steinlein P, Weidle UH, Binder BR, Stockinger H. TGF-{beta}-induced apoptosis in endothelial cells mediated by M6P/IGFII-R and mini-plasminogen. J Cell Sci. 2005;118:4577-86. (PDF)
 147. Svec A, Velenska Z, Horejsi V. Expression pattern of adaptor protein PAG: Correlation between secondary lymphatic follicle and histogenetically related malignant lymphomas. Immunol Lett. 2005;100:94-7. (PDF)
 148. Wang Y, Horvath O, Hamm-Baarke A, Richelme M, Gregoire C, Guinamard R, Horejsi V, Angelisova P, Spicka J, Schraven B, Malissen B, Malissen M. Single and combined deletions of the NTAL/LAB and LAT adaptors minimally affect B-cell development and function. Mol Cell Biol. 2005;25:4455-65. [pubmed](PDF)
 149. Gesierich S, Paret C, Hildebrand D, Weitz J, Zgraggen K, Schmitz-Winnenthal FH, Horejsi V, Yoshie O, Herlyn D, Ashman LK, Zoller M. Colocalization of the tetraspanins, CO-029 and CD151, with integrins in human pancreatic adenocarcinoma: impact on cell motility. Clin Cancer Res. 2005;11:2840-52. (PDF)
 150. Swart B, Salganik MP, Wand MP, Tinckam K, Milford EL, Drbal K, Angelisova P, Horejsi V, Macardle P, Bailey S, Hollemweguer E, Hodge G, Nairn J, Millard D, Dagdeviren A, Dandie GW, Zola H; HLDA8 blind panel. The HLDA8 blind panel: findings and conclusions. J Immunol Methods. 2005;305:75-83. (PDF)
 151. Horvath O, Drbal K, Angelisova P, Hilgert I, Horejsi V. Non-lineage antigens: Section report. Cell Immunol. 2005; 236:42-7.
 152. Tedoldi S, Paterson JC, Hansmann ML, Natkunam Y, Ruediger T, Angelisova P, Du MQ, Roberton H, Roncador G, Sanchez L, Pozzobon M, Masir N, Barry R, Pileri S, Mason DY, Marafioti T, Horejsi V. Transmembrane adaptor molecules: A new category of lymphoid cell markers. Blood. 2005;107:213-21. [pubmed](PDF)
 153. Rudstein-Svetlicky N, Loewenthal R, Horejsi V, Gazit E. HLA-G levels in serum and plasma. Tissue Antigens. 2006;67:111-6. (PDF)
 154. Coupel S, Moreau A, Hamidou M, Horejsi V, Soulillou JP, Charreau B. Expression and release of soluble HLA-E is an immunoregulatory feature of endothelial cell activation. Blood. 2005;107:213-21. (PDF)
 155. Tessarz AS, Weiler S, Zanzinger K, Angelisova P, Horejsi V, Cerwenka A. Non-T cell activation linker (NTAL) negatively regulates TREM-1/DAP12-induced inflammatory cytokine production in myeloid cells. J Immunol. 2007;178:1991-9. [pubmed](PDF)
 156. Meraner P, Horejsi V, Wolpl A, Fischer GF, Stingl G, Maurer D. Dendritic cells sensitize TCRs through self-MHC-mediated Src family kinase activation. J Immunol. 2007;178:2262-71. [pubmed](PDF)
 157. Kitaura J, Kawakami Y, Maeda-Yamamoto M, Horejsi V, Kawakami T. Dysregulation of Src family kinases in mast cells from epilepsy-resistant ASK versus epilepsy-prone EL mice. J Immunol. 2007;178:455-62. (PDF)
 158. Smida M, Posevitz-Fejfar A, Horejsi V, Schraven B, Lindquist JA. A novel negative regulatory function of the phosphoprotein associated with glycosphingolipid-enriched microdomains: blocking Ras activation. Blood. 2007;110:596-625. (PDF)
 159. Hong H, Kitaura J, Xiao W, Horejsi V, Ra C, Lowell CA, Kawakami Y, Kawakami T. The Src family kinase Hck regulates mast cell activation by suppressing an inhibitory Src family kinase Lyn. Blood. 2007; 110, 2511-9. (PDF)
 160. Gregoire C, Simova S, Wang Y, Sansoni A, Richelme S, Schmidt-Giese A, Simeoni L, Angelisova P, Reinhold D, Schraven B, Horejsi V, Malissen B, Malissen M. Deletion of the LIME adaptor protein minimally affects T and B cell development and function. Eur. J. Immunol. 2007;37, 3259-69. [pubmed](PDF)
 161. Iwaki S, Spicka J, Tkaczyk C, Jensen BM, Furumoto Y, Charles N, Kovarova M, Rivera J, Horejsi V, Metcalfe DD, Gilfillan AM. Kit- and FceRI-induced differential phosphorylation of the transmembrane adaptor molecule NTAL/LAB/LAT2 allows flexibility in its scaffolding function in mast cells. Cell Signal. 2008; 20, 195-205. (PDF)
 162. Khunkaewla P, Schiller HB, Paster W, Leksa V, Cermák L, Anděra L, Hořejší V, Stockinger H. LFA-1-mediated leukocyte adhesion regulated by interaction of CD43 with LFA-1 and CD147. Mol Immunol. 2008; 45:1703-11. (PDF)
 163. Lo Monaco E, Sibilio L, Melucci E, Tremante E, Suchanek M, Horejsi V, Martayan A, Giacomini P. HLA-E: strong association with beta2-microglobulin and surface expression in the absence of HLA class I signal sequence-derived peptides. J Immunol. 2008;181:5442-50. (PDF)
 164. Veracini L, Simon V, Richard V, Schraven B, Horejsi V, Roche S, Benistant C. The Csk-binding protein PAG regulates PDGF-induced Src mitogenic signaling via GM1. J Cell Biol. 2008;182:603-14. [pubmed](PDF)
 165. Wu W, Slaastad HS, de la Rosa Carrillo D, Frey T, Tjonnfjord GE, Boretti E, Aasheim HC, Horejsi V, Lund-Johansen F. Antibody array analysis with label-based detection and resolution of protein size. Mol Cell Proteomics. 2009;8:245-57. (PDF)
 166. Otáhal, P., Angelisová, P., Hrdinka, M., Brdicka, T., Novák, P., Drbal, K. Horejsi, V. A new type of membrane raft-like microdomains and their possible involvement in TCR signaling. J. Immunol. 2010;184:3689-96. [pubmed](PDF)
 167. Otáhal P, Pata S, Angelisová P, Horejsi V, Brdicka T. The effects of membrane compartmentalization of csk on TCR signaling. Biochim Biophys Acta – Mol Cell Res. 2011;1813:367-76. [pubmed](PDF)
 168. Cai B, Katafiasz D, Horejsi V, Naslavsky N. Pre-sorting endosomal transport of the GPI-anchored protein, CD59, is regulated by EHD1. Traffic. 2011;12:102-20.
 169. Hrdinka M, Dráber P, Stepánek O, Ormsby T, Otáhal P, Angelisová P, Brdicka T, Paces J, Horejsí V, Drbal K. PRR7 Is a transmembrane adaptor protein expressed in activated T cells involved in regulation of T cell receptor signaling and apoptosis. J Biol Chem 2011; 286: 19617-29. [pubmed](PDF)
 170. Stepanek O, Brdicka T, Angelisova P, Horvath O, Spicka J, Stockbauer P, Man P, Horejsi V. Interaction of late apoptotic and necrotic cells with vitronectin. PLoS One. 2011;6(5):e19243. [pubmed](PDF)
 171. Stepanek O, Kalina T, Draber P, Skopcova T, Svojgr K, Angelisova P, Horejsi V, Weiss A, Brdicka T. Regulation of Src-family kinases involved in T-cell receptor signaling by protein tyrosine phosphatase CD148. J Biol Chem. 2011; 286:22101-12. [pubmed](PDF)
 172. Ormsby T, Schlecker E, Ferdin J, Tessarz AS, Angelisová P, Köprülü AD, Borte M, Warnatz K, Schulze I, Ellmeier W, Horejsi V, Cerwenka A. Btk is a positive regulator in the TREM-1/DAP12 signaling pathway. Blood. 2011;118:936-45. [pubmed](PDF)
 173. Draber P, Vonkova I, Stepanek O, Hrdinka M, Kucova M, Skopcova T, Otahal P, Angelisova P, Horejsi V, Yeung M, Weiss A, Brdicka T. SCIMP, a Transmembrane Adaptor Protein Involved in Major Histocompatibility Complex Class II Signaling. Mol Cell Biol. 2011;31:4550-62. [pubmed](PDF)
 174. Draber P, Stepanek O, Hrdinka M, Drobek A, Chmatal L, Mala L, Ormsby T, Angelisova P, Horejsi V, Brdicka T. LST1/A Is a Myeloid Leukocyte-specific Transmembrane Adaptor Protein Recruiting Protein Tyrosine Phosphatases SHP-1 and SHP-2 to the Plasma Membrane. J Biol Chem. 2012;287:22812-21. [pubmed](PDF)
 175. Hrdinka M, Otahal P, Horejsi V. The Transmembrane Region Is Responsible for Targeting of Adaptor Protein LAX into "Heavy Rafts". PLoS One. 2012;7(5):e36330. [pubmed](PDF)
 176. Stepanek O, Draber P, Drobek A, Horejsi V, Brdicka T. Nonredundant roles of Src-family kinases and Syk in the initiation of B-cell antigen receptor signaling. J Immunol. 2013;190:1807-18. [pubmed](PDF)
 177. Nachmani D, Zimmermann A, Oiknine Djian E, Weisblum Y, Livneh Y, Khanh Le VT, Galun E, Horejsi V, Isakov O, Shomron N, Wolf DG, Hengel H, Mandelboim O. MicroRNA editing facilitates immune elimination of HCMV infected cells. PLoS Pathog. 2014;10(2):e1003963. [pubmed]
 178. Serrano-Pertierra E, Cernuda-Morollón E, Brdička T, Horejsi V, López-Larrea C. L-plastin is involved in NKG2D recruitment into lipid rafts and NKG2D-mediated NK cell migration. J Leukoc Biol. 2014;96:437-45. [pubmed](PDF)
 179. Zjablovskaja P, Kardosova M, Danek P, Angelisova P, Benoukraf T, Wurm A, Kalina T, Sian S, Balastik M, Delwel R, Brdicka T, Zhang H, Ye M, Tenen DG, Behre G, Fiore F, Malissen B, Horejsi V, Alberich-Jorda M. EVI2B is a C/EBPα target gene required for granulocytic differentiation and functionality of hematopoietic progenitors. Cell Death Differ. 2017; 24: 705-716. [pubmed](PDF)
 180. Buchler T, Vasek P, Spisek R, Skrobanek P, Horejsi V. Tumour devascularisation as a potential immunotherapeutic strategy. Oncoimmunology. 2018; 8(1):e1526614. [pubmed] (PDF)
 181. Ohradanova-Repic A, Nogueira E, Hartl I, Gomes AC, Preto A, Steinhuber E, Mühlgrabner V, Repic M, Kuttke M, Zwirzitz A, Prouza M, Suchanek M, Wozniak-Knopp G, Horejsi V, Schabbauer G, Cavaco-Paulo A, Stockinger H. Fab antibody fragment-functionalized liposomes for specific targeting of antigen-positive cells. Nanomedicine. 2018; 14:123-130. [pubmed] (PDF)
 182. Ohradanova-Repic A, Machacek C, Donner C, Mühlgrabner V, Petrovčíková E, Zahradníková A Jr, Vičíková K, Hořejší V, Stockinger H, Leksa V. The mannose 6-phosphate/insulin-like growth factor 2 receptor mediates plasminogen-induced efferocytosis. J Leukoc Biol. 2019; 105:519-530. [pubmed] (PDF)
 183. Angelisová P, Ballek O, Sýkora J, Benada O, Čajka T, Pokorná J, Pinkas D, Hořejší V. The use of styrene-maleic acid copolymer (SMA) for studies on T cell membrane rafts. Biochim Biophys Acta Biomembr. 2019; 1861(1):130-141. [pubmed] (PDF)
 184. Arndt C, Loureiro LR, Feldmann A, Jureczek J, Bergmann R, Máthé D, Hegedüs N, Berndt N, Koristka S, Mitwasi N, Fasslrinner F, Lamprecht C, Kegler A, Hoffmann A, Bartsch T, Köseer AS, Egan G, Schmitz M, Hořejší V, Krause M, Dubrovska A, Bachmann M*. UniCAR T cell immunotherapy enables efficient elimination of radioresistant cancer cells. Oncoimmunology. 2020 Apr 5; 9(1):1743036. [pubmed]

Přehledné články

 1. V.Horejsí, M.Tichá, J.Kocourek: Affinity electrophoresis. Trends Biochem. Sci. 6, N6-N7, 1979.
 2. V.Horejsí: Affinity electrophoresis (review). Anal. Biochem. 112, 1-13, 1981.
 3. V.Horejsí: Affinity electrophoresis. Methods in Enzymology 104, 275-281, 1984.
 4. V.Horejsí, M.Tichá: Qualitative and quantitative applications of affinity electrophoresis for the study of protein-ligand interactions: A review. J. Chromatography 376, 49-67, 1986.
 5. V.Horejsí, V.Bazil: Surface proteins and glycoproteins of human leucocytes. A review. Biochem. J. 253, 1-26, 1988.
 6. V.Horejsí: Surface antigens of human leucocytes. Advances in Immunology 49, 75-147, 1991.
 7. V.Horejsí, C.Vlcek: Novel structurally distinct family of leucocyte surface glycoproteins including CD9, CD37, CD53 and CD63. FEBS Lett. 288, 1-4, 1991. [pubmed](PDF)
 8. V.Horejsí: Association of leukocyte surface receptors with protein kinases. Int. Arch. Allergy Immunol. 110, 1-6, 1996.
 9. V.Horejsí, M.Cebecauer, J.Cerny, P.Angelisová, K.Drbal: Signal transduction in leucocytes via GPI-anchored proteins: an experimental artefact or an important aspect of immunoreceptor signalling? Immunol. Lett. 63:63-73, 1998. [pubmed]
 10. (PDF)
 11. V.Horejsí, M.Cebecauer, J.Cerny, T.Brdicka, P.Angelisová, K.Drbal: GPI-microdomains: Their emerging role in signalling via immunoreceptors. Immunol. Today 20:356-361, 1999. (PDF)
 12. Leo, A., Wienands, J., Baier, G., Horejsí, V., and Schraven, B.: Adapters in lymphocyte signaling. J. Clin. Invest. 109:301-309, 2002. (PDF)
 13. Horejsí V.: The roles of membrane microdomains (rafts) in T cell activation. Immunol. Revs. 191:148-163, 2003. [pubmed](PDF)
 14. Horejsi V. Transmembrane adaptor proteins in membrane microdomains: important regulators of immunoreceptor signaling. Immunol Lett. 92:43-9, 2004. (PDF)
 15. Horejsi V, Zhang W, Schraven B. Transmembrane adaptor proteins: organizers of immunoreceptor signalling. Nat Rev Immunol. 4:603-16, 2004. [pubmed](PDF)
 16. Horejsi V. Lipid rafts and their roles in T-cell activation. Microbes Infect. 7:310-6, 2005. [pubmed](PDF)
 17. Zola H, Swart B, Nicholson I, Aasted B, Bensussan A, Boumsell L, Buckley C, Clark G, Drbal K, Engel P, Hart D, Horejsi V, Isacke C, Macardle P, Malavasi F, Mason D, Olive D, Saalmueller A, Schlossman SF, Schwartz-Albiez R, Simmons P, Tedder TF, Uguccioni M, Warren H. CD molecules 2005: human cell differentiation molecules. Blood. 106:3123-6, 2005.
 18. Horejsi V, Otáhal P, Brdicka T. LAT - an important raft-associated transmembrane adaptor protein. Review. FEBS J. 277:4383-97, 2010. [pubmed]
 19. Hrdinka M, Horejsi V. PAG--a multipurpose transmembrane adaptor protein. Oncogene 33:4881-92, 2014. [pubmed](PDF)
 20. Stepanek O, Draber P, Horejsi V. Palmitoylated transmembrane adaptor proteins in leukocyte signaling. Cell Signal. 26:895-902, 2014. [pubmed](PDF)
 21. Horejsi V, Hrdinka M. Membrane microdomains in immunoreceptor signaling. FEBS Lett. 588:2392-7, 2014. [pubmed](PDF)

“Vědecká korespondence”, Komentáře, “Research News”

 1. J.Kocourek, V.Horejsí: Defining a lectin. Nature 290, 188, 1981.
 2. A.Bernard, V.Horejsí: Letter to the editor. J. Immunol. 143, 1073, 1989.
 3. V.Horejsí: A novel family of leucocyte surface antigens. Immunol.Today 12, 287, 1991.
 4. V.Horejsí, K.Drbal, P.Angelisová: A clustered subset of MHC class II molecules. Immunol. Today 19: 486, 1998. (PDF)
 5. Mason D, Andre P, Bensussan A, Buckley C, Civin C, Clark E, de Haas M, Goyert S, Hadam M, Hart D, Horejsi V, Meuer S, Morrissey J, Schwartz-Albiez R, Shaw S, Simmons D, Uguccioni M, van der Schoot E, Vivier E, Zola H. CD antigens 2002. Blood 99:3877-3880, 2002.
 6. Horejsi V. Membrane rafts in immunoreceptor signaling: new doubts, new proofs? Trends Immunol. 23: 562-564, 2002. (PDF)
 7. Denzel A, Horejsi V, Hayday A. The 5th EFIS Tatra Immunology Conference on 'Molecular Determinants of T Cell Immunity' Held in the High Tatra Mountains, Slovakia, September 7-11, 2002. Immunol Lett. 86: 1-6, 2003.

Kapitoly v monografiích

 1. V.Horejsí, J.Kocourek: O-Glycosyl polyacrylamide gels: Application to phytohemagglu-tinins. Methods Enzymol. 34, 361-367, 1974.
 2. V.Horejsí, J.Kocourek: Affinity electrophoresis: Separation of phytohemagglutinins on O-glycosyl polyacrylamide gels. Methods Enzymol. 34, 178-181, 1974.
 3. V.Horejsí: Affinity electrophoresis - theory and some applications. In: Les Colleques de l’INSERM. Affinity Chromatography (Ed. J.-M.-Egly). INSERM, Paris 1979, p. 391-398.
 4. I.Hilgert, V.Horejsí, P.Angelisová, H.Kristofová: Adult allotransplantation tolerance induced by lectin treatment. In: Cellular and Molecular Mechanisms of Immunological Tolerance, T.Hraba and M.Hasek (eds.)., Marcel Dekker, New York, 1981, p. 135.
 5. J.Kocourek, V.Horejsí: A note on the recent discussion on definition of the term "lectin". In: Lectins, Biology, Biochemistry, Clinical Biochemistry, T.C.Bog-Hansen, G.A. Spengler (eds.), Vo. 3, p.1-4, W. de Gruyter, Berlin, 1983.
 6. I.Hilgert, V.Horejsí, H.Kristofová, P.Angelisová: Mechanisms of induction of transplantation tolerance in mice by lectin treatment. In: Lectins, Biochemistry, Clinical Biochemistry, T.C.Bog-Hansen, G.A.Spengler (eds.), Vol. 3, p. 9-16, W. de Gruyter, Berlin, 1983.
 7. V.Viklicky, J.Bartek, H.Verlová, P.Dráber, V.Horejsí: Mapping of antigenic sites on human transferrin by monoclonal antibodies. In: Monoclonal antibodies and cancer, B.D.Boss, R.Langman, T.Trowbridge, R.Dulbeco (eds.), p. 261-264, Academic Press, New York, 1983.
 8. I.Hilgert, V.Horejsí: Induction of transplantation tolerance by lectins. In: Tolerance in bone marrow and organ transplantation, S.Slavin (ed.), p. 91-101, Elsevier 1984.
 9. V.Horejsí, M.Tichá: Affinity electrophoresis: The effects of increased protein concentration. Determination of effective concentration of the immobilized ligand. In: Electrophoresis 84, V. Neuhoff (ed.), p. 141-142, Chemie Verlag, Stutgart 1984.
 10. V.Horejsí, V.Matousek, M.Tichá, T.Trnka: Quantitative inhibition of lectin binding to immobilized carbohydrates. In: Lectins, biochemistry, clinical biochemistry. T.C.Bog-Hansen, J.Breborowicz (eds.), Vol.4, p. 297-306, W. de Gruyter, Berlin 1985.
 11. V.Bazil, V.Horejsí, I.Hilgert: The workshop myeloid panel antibodies recognizing the 53 kDa molecular weight monocyte antigen (CD14). In: Leucocyte typing III, A.J.McMichael et al. (eds.), p. 611-613, Oxford University Press, Oxford 1987.
 12. V.Horejsí, P.Angelisová: Comparative biochemical studies on the workshop CD5 and CD3 panel antibodies. In: Leucocyte typing III, A.J.McMichael et al. (eds.), p. 197, Oxford University Press, Oxford 1987.
 13. V.Horejsí, P.Angelisová: Reactivity of the workshop CD4 and CD6 panel antibodies with the respective purified antigens. In: Leucocyte typing III, A.J.McMichael et al. (eds.), p. 234, Oxford University Press, Oxford 1987.
 14. I.Stefanová, I.Hilgert, V.Bazil, P.Angelisová, V.Horejsí: Reactivity of the nonlineage/NK panel antibodies with purified antigens CD45, CD43, CDw44, CD18 and three "novel" antigens MEM-43, MEM-53 and MEM-102. In: Leucocyte typing IV, W.Knapp et al. (eds.), p. 678-680, Oxford University Press, Oxford 1989.
 15. I.Stefanová, I.Hilgert, V.Horejsí: Studies on the CD43 panel antibodies. In: Leucocyte typing IV, W.Knapp et al. (eds.), p. 608-609, Oxford University Press, Oxford, 1989.
 16. V.Horejsí: Leukocyte cell surface glycoproteins - from qualitative analysis to functional understanding. In: Leucocyte Adhesion, Basic and Clinical Aspects, B.Hökfelt (Ed.), pp. 17-32, Elsevier, Amsterdam, 1992.
 17. P.Angelisová, I.Hilgert, V.Horejsí: Large noncovalent complexes involving HLA-DR and four antigens of the tetraspan superfamily. In: Leukocyte typing V, S.Schlossman et al. (eds.), p. 688-690, Oxford University Press, Oxford, 1995.
 18. T.Cinek, P.Angelisová, J.Josek, V.Horejsí: Association of T-cell antigens with protein kinases. In: Leukocyte typing V, S.Schlossman et al. (eds.), p. 301-303, Oxford University Press, Oxford, 1995.
 19. P.Angelisová, T.Cinek, J.Josek, V.Horejsí: Association of protein kinases with the myeloid cell antigens. In: Leukocyte typing V, S.Schlossman et al. (eds.), p. 997-999, Oxford University Press, Oxford, 1995.
 20. P.Angelisová, T.Cinek, J.Josek, V.Horejsí: Coprecipitation of protein-kinases by the adhesion panel antibodies. In: Leukocyte typing V, S.Schlossman et al. (eds.), p. 1482-1483, Oxford University Press, Oxford, 1995.
 21. P.Angelisová, T.Cinek, J.Josek, V.Horejsí: Association of B-cell antigens with protein kinases. In: Leukocyte typing V, S.Schlossman et al. (eds.), p. 643-645, Oxford University Press, Oxford, 1995.
 22. P.Angelisová, J.Cerny and V.Horejsí: T-cell Blind Panel biochemical analysis: association of T-cell antigens with protein kinases. In: Leucocyte Typing VI. White Cell Differentiation Antigens (Kishimoto T. et al., Eds), pp. 81-82, Garland Publishing, New York & London, 1997.
 23. P.Angelisová, J.Cerny and V.Horejsí: B-cell functional studies: Association of B-cell anatigens with protein kinases. In: Leucocyte Typing VI. White Cell Differentiation Antigens (Kishimoto T. et al., Eds), p. 257, Garland Publishing, New York & London, 1997.
 24. J.Cerny, P.Angelisová and V.Horejsí: Non-lineage antigens blind panel biochemical analysis: co-precipitation of protein kinases with the non-lineage panel antigens. In: Leucocyte Typing VI. White Cell Differentiation Antigens (Kishimoto T. et al., Eds), p. 556, Garland Publishing, New York & London, 1997.
 25. V. Horejsí, P. Dráber, H. Stockinger: GPI-anchored proteins of leucocytes: inventory, structural properties and function. In: GPI-Anchored Membrane Proteins and Carbohydrates, D.C. Hoessli, S. Ilangumaran (Eds), pp. 71-92, R.G.Landec Comp., Austin TX, 1999.
 26. V. Horejsí, H. Zola: Non-Lineage antigens: Section report. In: Leucocyte Typing VI. White Cell Differentiation Antigens, Mason D. et al., (Eds), p. 443-452, Oxford University Press, London, 2002.
 27. J.Cerny, P. Angelisová, V. Horejsí: Non-lineage panel – analysis by Western blotting. In: Leucocyte Typing VI. White Cell Differentiation Antigens, Mason D. et al., (Eds), p. 458, Oxford University Press, London, 2002.
 28. V. Horejsí: Update on the previously defined Non-lineage CD molecules. In: Leucocyte Typing VI. White Cell Differentiation Antigens, Mason D. et al., (Eds), p. 462-463, Oxford University Press, London, 2002.
 29. S. Godár, V. Leksa, M. Cebecauer, I. Hilgert, V. Horejsí, Stockinger H.: CD222 (Mannose-6 phosphate/insulin-like growth II-receptor) Summary and Workshop report. In: Leucocyte Typing VI. White Cell Differentiation Antigens, Mason D. et al., (Eds), p. 482-485, Oxford University Press, London, 2002.

Knihy

 1. J.Klein, V.Hořejší: Immunology, 2nd Edition. Blackwell Science, Oxford 1997, 721 p.
 2. V.Hořejší, J.Bartůňková: Základy imunologie. Triton, Praha, 1998, 220 p.
 3. V.Hořejší, J.Bartůňková: Základy imunologie, 2. vydání. Triton, Praha, 2001, 260 p.
 4. V.Hořejší, J.Bartůňková: Základy imunologie, 3. vydání. Triton, Praha, 2005, 290 p.
 5. V.Hořejší, J.Bartůňková: Základy imunologie, 4. vydání. Triton, Praha, 2009, 302 p.
 6. V.Hořejší, J.Bartůňková, T.Brdička, R.Špíšek: Základy imunologie, 5. vydání. Triton, Praha, 2013, 330 p.
 7. V.Hořejší, J.Bartůňková, T.Brdička, R.Špíšek: Základy imunologie, 6. vydání. Triton, Praha, 2017, 297 p.

Popularizační publikace

 1. V. Hořejší: Od buněk k molekulám. Jak pracuje imunitní systém. 1. část. Vesmír 73, (č. 11) 615-617, 1994. (PDF)
 2. V. Hořejší: Od buněk k molekulám. Jak pracuje imunitní systém. 2. část. Vesmír 73 (č. 12), 672-676, 1994. (PDF)
 3. V. Hořejší: Od buněk k molekulám. Jak pracuje imunitní systém. 3. část. Vesmír 74 (č. 1), 29-32, 1995. (PDF)
 4. V. Hořejší: Poněkud neobvyklé membránové proteiny. Vesmír 74 (č. 11), 625-628, 1995. (PDF)
 5. V. Hořejší: Nadace H. Hughese. Vesmír 75 (č. 11), 675, 1996. (PDF)
 6. V. Hořejší: Další imunologická Nobelova cena. Vesmír 76 (č. 2), 70-71, 1997. (PDF)
 7. V. Hořejší: O altruizmu coby formě egoizmu. Vesmír 77 (č.6), 344-345, 1997. (PDF)
 8. V. Hořejší: Hrdina naší doby nebo spíše minulé doby? Vesmír 77 (č. 1), 47, 1998. (PDF)
 9. Hořejší V: Zabít nebo tolerovat? Vesmír 78: (č. 10) 565-9, 1999. (PDF)
 10. V. Hořejší: Můžeme měřit kvalitu vědecké práce? Vesmír 79 (č.2), 83-84, 2000. (PDF)
 11. Hořejší V: Ať žije vitalizmus? Vesmír 79: (č. 11) 647-8, 2000. (PDF)
 12. V. Hořejší: Nový způsob léčby nádorů - co na to imunologie? Vesmír 79 (č.11), 609-610, 2000. (PDF)
 13. Hořejší V, Hobza P: Co je Web of Science aneb jak hodnotit vědeckou práci. Vesmír 80: (č. 10) 550-551, 2001. (PDF)
 14. Hořejší V: Chtělo by to více profesionality… Vesmír 80: (č. 11) 607-608, 2001. (PDF)
 15. Hořejší V: Co drží T-lymfocyty na uzdě? Převtělení tlumivých T-lymfocytů v regulační. Vesmír 80: (č. 12) 668, 2001. (PDF)
 16. V. Hořejší: Terapie revmatoidní artritidy – konečně velký imunologický úspěch. Vesmír 81 (č.2), 67-68, 2002. (PDF)
 17. V. Hořejší: Jak se z Popelky stala obdivovaná hvězda aneb Dendritické buňky středem pozornosti imunologů. Vesmír 81 (č.3), 131-132, 2002. (PDF)
 18. V. Hořejší: Motolice proti cukrovce? Vesmír 81 (č.4), 188-189, 2002. (PDF)
 19. V. Hořejší: Imunologický paradox? O lymfocytech, které jeden typ zánětu potlačí a druhý vyvolají. Vesmír 81 (č.5), 252-253, 2002. (PDF)
 20. V. Hořejší: Proč přibývá alergiků a astmatiků aneb Co způsobila televize. Vesmír 81 (č.8), 429-430, 2002. (PDF)
 21. Hořejší V. Tajná zbraň protilátek. Vesmír 82 (č. 5): 253, 2003. (PDF)
 22. Hořejší V. Regulace imunity vyhladověním T lymfocytů? Vesmír 82 (č. 6): 307, 2003. (PDF)
 23. Hořejší V. Působí glukosamin jako immunosupresivum? Vesmír 82 (č. 7): 367, 2003. (PDF)
 24. V. Hořejší: Receptory TLR – klíčové molekuly imunitního systému. Vesmír 83 (č.3), 134-136, 2004. (PDF)
 25. V. Hořejší: K čemu vlastně v naší malé zemi potřebujeme vědu? Vesmír 83 (č.10), 546, 2004. (PDF)
 26. V. Hořejší: Ad: Veřejný anonym. Vesmír 83 (č.11), 606, 2004. (PDF)
 27. V. Hořejší: Etika popularizace vědeckých výsledků. Vesmír 83 (č.1), 5, 2004. (PDF)
 28. V. Hořejší: Podivné T-lymfocyty - Některé záhady imunitních reakcí objasněny Vesmír 84 (č.6), 318, 2005. (PDF)
 29. V. Hořejší: Proti alergii i nádorům Mladá fronta Dnes 30.4.2005. (PDF)
 30. V. Hořejší: Pavol Iványi a záhada Bechtěrevovy nemoci (Mnoho hypotéz o jedné divné molekule). Vesmír 84 (č.10), 608, 2005. (PDF)
 31. V. Hořejší: Dočká se pomocný receptor CD28 slávy? Vesmír 84 (č.11), 645, 2005. (PDF)
 32. V. Hořejší: Střevní bakterie a imunitní systém (Od vyprávění o jogurtu k molekulární podstatě). Vesmír 84 (č.12), 710, 2005. (PDF)
 33. V. Hořejší: Mořské sumky a lidská imunita aneb Všechno souvisí se vším Vesmír 85 (č.8), 447, 2006. (PDF)
 34. V. Hořejší: CD28 – pád slibné protilátky. Z velké naděje symbol velkého „průšvihu“. Vesmír 85 (č.10), 583-584, 2006. (PDF)
 35. V. Hořejší: O šimpanzích, lidech a lymfocytech T. Naděje pro léčbu alergií. Vesmír 85 (č.11), 653-654, 2006. (PDF)
 36. V. Hořejší: Abzymy – protilátky s enzymovou aktivitou. Aktivně proti cizorodým strukturám. Vesmír 85 (č.12), 721-722, 2006. (PDF)
 37. V. Hořejší: Nový léčebný cíl – nádorové kmenové buňky. Podaří se zabránit tvorbě metastáz? Vesmír 86 (č.11), 687, 2007. (PDF)
 38. V. Hořejší: Jak funguje (a někdy nefunguje) imunitní systém. Vesmír 88 (č. 2) 116-119, 2009. (PDF)
 39. V. Hořejší: Islám – reálná hrozba nebo jen “papírový tygr”? Vesmír 90 (č. 2) 110-112, 2011. (PDF)
 40. V. Hořejší: O Markošově kaleidoskopu. Vesmír 90 (č. 4), 195, 2011. (PDF)
 41. V. Hořejší: Arzen nad fosfor. Vesmír 90 (č. 4), 195, 2011. (PDF)
 42. V. Hořejší: Může standardní naturalistická evoluce vysvětlit vznik vědomí? Vesmír 90 (č. 6), 313, 2011. (PDF)
 43. V. Hořejší: Signály nebezpečí. Další „imunologická“ Nobelova cena. Vesmír 90 (č. 12) 982-983, 2011. (PDF)
 44. V. Hořejší, J. Lukeš: Jak jsou na tom české biologické vědy v porovnání s Evropou? Vesmír 91 (č. 5), 302, 2012. (PDF)
 45. V. Hořejší: Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., je padesát let. Vesmír 91 (č. 11), 654-655, 2012. (PDF)
 46. V. Hořejší, T. Brdička: Rafty nejen na divoké vodě. Vesmír 91 (č. 11), 656-659, 2012. (PDF)
 47. V. Hořejší, P. Otáhal: Buněčná imunoterapie nádorů pomocí geneticky modifikovaných zabijáků. Vesmír 92 (č. 9), 498-500, 2013. (PDF)
 48. V. Hořejší, T. Brdička: Kdo pomáhá B-lymfocytům produkovat protilátky? Vesmír 92 (č. 10), 542-544, 2013. (PDF)
 49. V. Hořejší: Jak vyrobit regulační T-lymfocyty. Vesmír 92 (č. 11), 604, 2013. (PDF)
 50. V. Hořejší: Katastrofální výsledek klinického testu objasněn. Vesmír 92 (č. 12), 668-669, 2013. (PDF)
 51. V. Hořejší: Záhada aktivace γδT lymfocytů vyřešena. Vesmír 93 (č. 2), 75, 2014. (PDF)
 52. V. Hořejší: K čemu slouží vrstva hlenu na sliznicích? Vesmír 93 (č. 3), 164, 2014. (PDF)
 53. V. Hořejší: Kreacionismus ve Vesmíru. Vesmír 93 (č. 3), 129, 2014. (PDF)
 54. V. Hořejší: Neutrofilní granulocyty bojují proti nádorům. Vesmír 93(č. 4), 203, 2014. (PDF)
 55. V. Hořejší: Autoimunitní ospalost. Vesmír 93 (č. 5), 271, 2014. (PDF)
 56. V. Hořejší: Střevní bakterie a imunitní systém: jezte vlákninu! Vesmír 93 (č. 6), 329, 2014. (PDF)
 57. V. Hořejší: Testosteron a hodné střevní bakterie chrání před autoimunitami! Vesmír 93 (č. 7), 391, 2014. (PDF)
 58. V. Hořejší: Jak převychovat imunitní system. Vesmír 93 (č. 9), 485, 2014. (PDF)
 59. V. Hořejší: Byla to pravda, a už není… Vesmír 93 (č. 10), 547, 2014. (PDF)
 60. V. Hořejší: Mozart a Verdi místo imunosupresivních léků? Vesmír 93 (č. 12), 683, 2014. (PDF)
 61. V. Hořejší: Polyfosfáty regulují srážlivost krve. Vesmír 94 (č. 2), 93, 2015. (PDF)
 62. V. Hořejší: Imunoterapeutický Fénix povstává z popela. Vesmír 94 (č. 3), 138, 2015. (PDF)
 63. V. Hořejší: Škodí bifteky, krkovičky a kaviár zdraví? Vesmír 94 (č. 4), 208, 2015. (PDF)
 64. V. Hořejší: Jak zabránit infekci virem HIV? Vesmír 94 (č. 5), 274, 2015. (PDF)
 65. V. Hořejší: Makrofágy jako pomocníci nádorů. Vesmír 94 (č. 6), 319, 2015. (PDF)
 66. V. Hořejší: Několik zpráv od imunologů. Vesmír 94 (č. 7/8), 390, 2015. (PDF)
 67. V. Hořejší: Od opodeldoku k infliximabu. Vesmír 94 (č. 9), 478, 2015. (PDF)
 68. V. Hořejší: Imunoterapie nádorů se stává realitou! Vesmír 94 (č. 10), 548, 2015. (PDF)
 69. V. Hořejší: Nejsou protilátky jako protilátky. Vesmír 94 (č. 11), 610, 2015. (PDF)
 70. V. Hořejší: Krátké zprávy z imunologie. Vesmír 94 (č. 12), 674, 2015. (PDF)
 71. V. Hořejší: Nečekané souvislosti v imunologii. Vesmír 95 (č. 1), 16, 2016. (PDF)
 72. V. Hořejší: Lék od mořského hada a další překvapení. Vesmír 95 (č. 2), 80, 2016. (PDF)
 73. V. Hořejší: Nech mě na pokoji, říká buňka. Vesmír 95 (č. 3), 140, 2016. (PDF)
 74. V. Hořejší: Imunitní zbraně. Vesmír 95 (č. 10), 590, 2016. (PDF)
 75. V. Hořejší: Poznej nepřítele. Vesmír 95 (č. 11), 624, 2016. (PDF)
 76. V. Hořejší: Zlikviduj nepřítele. Vesmír 95 (č. 12), 688, 2016. (PDF)
 77. V. Hořejší: Co tě nezabije, to tě posílí. Vesmír 96 (č. 1), 14, 2017. (PDF)
 78. V. Hořejší: Nenadělat škodu a včas skončit. Vesmír 96 (č. 2), 74, 2017. (PDF)
 79. V. Hořejší: Škodlivá obrana před neškodným. Vesmír 96 (č. 3), 134, 2017. (PDF)
 80. V. Hořejší: Když tělo bojuje samo se sebou. Vesmír 96 (č. 4), 198, 2017. (PDF)
 81. V. Hořejší: Zánět. Vesmír 96 (č. 5), 258, 2017. (PDF)
 82. V. Hořejší: Transplantace. Vesmír 96 (č. 6), 324, 2017. (PDF)
 83. V. Hořejší: Imunitní system a nádory. Vesmír 96 (č. 7/8), 386, 2017. (PDF)
 84. V. Hořejší: Když imunita selhává. Vesmír 96 (č. 9), 134, 2017. (PDF)
 85. V. Hořejší: Totalitní očkování vs. svoboda umřít. Alergie, astma, bronchitida 2016 (č. 1). (PDF)
 86. V. Hořejší: Imunitní systém a nádory – komplikovaný vztah. Onkologická revue Supplementum 01/2019 Imunoterapie, str. 1. (PDF)
 87. V. Hořejší: (rozhovor) Imunitní system: Ochránce, který občas škodí. Téma 2018 (č. 49), str. 6 – 16. (PDF)
 88. V. Hořejší: (rozhovor) Střevní mikrobiom může stimulací imunity ovlivnit i vznik duševních chorob. Téma 2020 (9.10.2020). (PDF)

V. Hořejší: Jak (ne)funguje imunitní systém. Academia, edice Věda kolem nás, 2014. (PDF)

Novinové články a rozhovory

 1. V. Hořejší: Východisko z bludného kruhu musí vědci nalézt sami. Lidové noviny 13.3.1998, Přloha Akademie, III. (PDF)
 2. V. Hořejší: Má Akademie věd skutečně vědní koncepci? Akad. Bulletin č. 3, 1998. (PDF)
 3. V. Hořejší: Peníze pro vědce? Ano – ale … Neviditelný pes 12.1.1999. (PDF)
 4. V. Hořejší: Přírodovědecký světový názor a víra – rozpor skutečný, či zdánlivý? Lidové noviny 16.1.1999, Přloha Orientace 22. (PDF)
 5. V. Hořejší: Gigantické vědecké programy často sklouznou k Potěmkinovým vesnicím. Lidové noviny 23.1.1999. (PDF)
 6. V. Hořejší: Špičkový přístroj za 1 DM? Akad. Bulletin č. 3, 1999. (PDF)
 7. V. Hořejší: Jak důkladně jsme se transformovali? Akad. Bulletin č. 3, 1999. (PDF)
 8. V. Hořejší: K čemu je nám dobrá stará dobrá věda? Mladá fronta dnes 6.3.1999. (PDF)
 9. V. Hořejší: Ještě jednou impaktový faktor. Akad. Bulletin č. 10, 1999. (PDF)
 10. V. Hořejší, P. Hobza, P. Jungwirth, P. Nachtigall, J. Konvalinka: Otevřený dopis akademické obci. Akad. Bulletin č. 2, 2000. (PDF)
 11. V. Hořejší: Recept na štiku. Respekt 23.4.2001. (PDF)
 12. V. Hořejší: Spiknutí průměrných. Respekt 3.2.2003. (PDF)
 13. V. Hořejší: Spokojí se Akademie v naší vědě i nadále s rolí jednookého krále mezi slepými? Akademický bulletin 2003/2, 7-8. (PDF)
 14. V. Hořejší: Je věda slučitelná s náboženstvím? Revue Universum 2003 4-XIII, 11-14. (PDF)
 15. V. Hořejší: Jak je na tom česká věda? Špatně. Parlamentní listy 7-8-2003, 56-57. (PDF)
 16. V. Hořejší: život mezi molekulami (GEN – 160. díl) Mladá fronta dnes 18.9.2003. (PDF)
 17. V. Hořejší: Nobelovka se nekupuje. Ale bez peněz nebude (rozhovor) Hospodářské noviny 22. 9. 2003. (PDF)
 18. V. Hořejší: Výzkumná centra - dobře vynaložené peníze Lidové noviny 9.6.2004. (PDF)
 19. V. Hořejší: Peníze na výzkum nejsou luxus. Mladá fronta dnes 21.10.2004, str. A/6. (PDF)
 20. V. Hořejší: (rozhovor) Věda se vrací k normálu. Mladá fronta dnes 30.10.2004 Věda - strana 8. (PDF)
 21. V. Hořejší: (rozhovor) Imunologie má velký dluh – Zdravotnické noviny 46/2004, 20-23. (PDF)
 22. V. Hořejší, A.Holý, J.Grygar, J.Konvalinka: Konec výzkumu v Česku? Mladá fronta dnes 6.1.2005. (PDF)
 23. V. Hořejší, J.Konvalinka: Zpackaný pokus o reformu Mladá fronta dnes 22.1.2005. (PDF)
 24. V. Hořejší: Dobré úmysly, špatné provedení Lidové noviny 25.1.2005. (PDF)
 25. V. Hořejší: Je výzkum a vývoj prioritou vlády? Mladá fronta dnes 2.7.2005. (PDF)
 26. V. Hořejší: Je výzkum a vývoj skutečně prioritou vlády? Neviditelný pes 6.7.2005. (PDF)
 27. V. Hořejší, P.Hobza: Jalový je každý nekvalitní výzkum. Mladá fronta dnes 13.8.2005. (PDF)
 28. V. Hořejší: Vědě je líp, ale ČSSD se musí ještě mnohem více snažit. Právo 8.12.2005. (PDF)
 29. V. Hořejší: Otázka stvoření stále otevřená - ale v jakém smyslu? Mladá fronta dnes 7.1.2006. (PDF)
 30. V. Hořejší: Vúdú ekonomové na Blaníku. Respekt 2.4.2006. (PDF)
 31. V. Hořejší: (rozhovor) Vědci nemohou vyvíjet jen nové šampóny. Právo 7.4.2006. (PDF)
 32. V. Hořejší, J.Vácha: Je inteligentní plán jen pseudovědeckou teorií? Literární noviny 24.4.2006. (PDF)
 33. V. Hořejší: "Shluk buněk" není člověkem. Lidové noviny 27.7.2006. (PDF)
 34. V. Hořejší: Anketa o podpoře „vědecké špičky“. Akad. Bull. č. 9. 2006 - příloha. (PDF)
 35. V. Hořejší: (rozhovor) Protilátky likvidují vetřelce ozonem. Lidové noviny 11.10.2006. (PDF)
 36. V. Hořejší: Dejte vědcům jejich ministra. Hospodářské noviny 25.1.2007. (PDF)
 37. V. Hořejší: (rozhovor) Peníze už nejsou pro vědu hlavním limitem Hospodářské noviny 27.4.2007. (PDF)
 38. V. Hořejší, L.Vítek: Zlepšují se dostatečně podmínky v české vědě? Literární noviny 27.8.2007. (PDF)
 39. V. Hořejší: Problém není v Akademii. Hospodářské noviny 11.9.2007. (PDF)
 40. V. Hořejší: (rozhovor) Českou vědu čeká lepší budoucnost. Lidové noviny 8.12.2007. (PDF)
 41. V. Hořejší: (rozhovor) "Léčba kmenovými buňkami? Okrádání pacientů," říká český vědec. MF DNES 15.12.2007. (PDF)
 42. V. Hořejší: (rozhovor) Českou vědu čeká lepší budoucnost. Podnikatel 12, 3/2008. (PDF)
 43. V. Hořejší: (rozhovor) Se snahou o likvidaci Akademie věd se setkáváme již potřetí. Novinky.cz 27.6.2009. (PDF)
 44. V. Hořejší: Hra na badatele, hra na novináře? Hospodářské noviny 24. 7. 2009. (PDF)
 45. V. Hořejší: Premiér ošklivě překrucuje skutečnost. Právo 24.7.2009. (PDF)
 46. V. Hořejší: (rozhovor) Bílé krvinky jsou Jekyll a Hyde. Lidové noviny 22.9.2009. (PDF)
 47. V. Hořejší: Ministryně se zbytečně uráží, Rada vědě ubližuje. Právo 21.12.2009. (PDF)
 48. V. Hořejší: S paní ministryní je těžká diskuse… Právo 28.12.2009. (PDF)
 49. V. Hořejší: Paní ministryně již opět nemluví pravdu. MF Dnes 4.1.2010. (PDF)
 50. V. Hořejší: (rozhovor) Vědu hubí pruhované ponožky. Literární noviny 4. 1. 2010. (PDF)
 51. V. Hořejší: Vyvrátil jsem Darwina, pánové! Lidové noviny 28.6.2010. (PDF)
 52. V. Hořejší: Islám – reálná hrozba nebo jen "papírový tygr"? Akad. Bulletin 2010. (PDF)
 53. V. Hořejší: Bartek si zaslouží místo ostudy medaili! MF Dnes 11.7.2011. (PDF)
 54. V. Hořejší: Opravdu velká mystifikace. Lidové noviny 4.2.2012. (PDF)
 55. V. Hořejší: Grantový systém – pomáhá či škodí? Akad. Bulletin č. 5, 2012. (PDF)
 56. V. Hořejší: Mudrc Zdeněk Neubauer? Lidové noviny 25.7.2012. (PDF)
 57. V. Hořejší: Ústavu molekulární genetiky AV ČR je padesát let. Akad. Bulletin č. 11, 2012. (PDF)
 58. V. Hořejší: O objektivitě a idiotství. Lidové noviny 1.3.2013. (PDF)
 59. V. Hořejší: Co předseda vlády nepochopil. Lidové noviny str. 13, 3.10.2013. (PDF)
 60. V. Hořejší: Kafemlejnek – mea culpa? Akad. Bulletin č.4, 2013. (PDF)
 61. V. Hořejší: (rozhovor) Má stát dávat peníze na rozvoj sekačky na trávu? Medical Tribune 28.05.2013. (PDF)
 62. V. Hořejší: Ať žije nová proevropská Ukrajina! Literární noviny 3.3.2014 (PDF)
 63. V. Hořejší: V.Hořejší: Krauss vs Vácha – má vesmír a náš život v něm smysl? Lidovky.cz 6.6.2014 (PDF)
 64. V. Hořejší: Už je to čtvrt století… Literární noviny 11.3.2015 (PDF)
 65. V. Hořejší: (rozhovor) Čekají nás úžasné věci. Příloha VTC Literárních novin 4/2015 (PDF)
 66. V. Hořejší: (rozhovor) Profesor Hořejší: Imigranti nejsou žádnou katastrofou. Svobodné forum 21.10.2015 (PDF)
 67. V. Hořejší: (rozhovor) Na Boha si přece “hrajeme” už dávno. Lidové noviny 2.2.2016 (PDF)
 68. V. Hořejší: (rozhovor) Genetické úpravy lidí zaujmou vojáky. Lidové noviny 6.2.2016 (PDF)
 69. V. Hořejší: Nedělejte z vědců spisovatele. Lidové noviny – Orientace 7.5.2016 (PDF)
 70. V. Hořejší: Aféra profesorky Sykové: kdo za to může. Reportér 2.6.2016 (PDF)
 71. V. Hořejší: (rozhovor) Vědec: Lidským buňkám se v těle prasete moc nevedlo. Dárci chybějí, ale pěstování
  orgánů je sci-fi. Aktuálně.cz 2.2.2017 (PDF)
 72. V. Hořejší: Chvályhodná snaha demaskovat šarlatány. Lidové noviny 19.4.2017 (PDF)
 73. V. Hořejší, L. Čermák: Jak zemřít mladý v pozdním věku. Lidové noviny – Česká pozice 16.9.2017 (PDF)
 74. V. Hořejší: (rozhovor) Popularizace výzkumu je nezbytná. Lidové noviny 21.2.2018 (PDF)
 75. V. Hořejší: Únor ´48 a únor ´18 – nebe a dudy. Lidové noviny 28.2.2018 (PDF)
 76. V. Hořejší: Čistá cesta k epidemii alergií. Lidové noviny – Orientace 31.3.2018 (PDF)
 77. V. Hořejší: Menší zlo. Lidové noviny 10.4.2018 (PDF)
 78. V. Hořejší: Profesor klotových rukávů. Lidové noviny – Orientace 28.4.2018 (PDF)
 79. V. Hořejší: Biologická příčina homosexuality?? Lidové noviny 11.8.2018 (PDF)
 80. V. Hořejší: Placebo – dialog psychiky a těla? Lidové noviny – Česká pozice 8.9.2018 (PDF)
 81. V. Hořejší: “Bulimický” vzdělávací system. Lidové noviny 12.2.2019 (PDF)
 82. V. Hořejší: Šaría v zemích bíleho muže? Lidové noviny 22.3.2019 (PDF)
 83. V. Hořejší: Přestaňme strašit “říší zla”. Lidové noviny 10.4.2019 (PDF)
 84. V. Hořejší: V zájmu Česka je konec druhé studené války. Lidové noviny 16.4.2019 (PDF)
 85. V. Hořejší: Mají zvířata (a lidé) duši? Lidové noviny. Orientace 18.5.2019 (PDF)
 86. V. Hořejší: Globální přelidnění. Lidové noviny 11.6.2019 (PDF)
 87. V. Hořejší: O zloduchu Babišovi a demokratech. Lidové noviny 15.6.2019 (PDF)
 88. V. Hořejší: Jak pálí imunitní zbraně. Lidové noviny – Česká pozice 22.6.2019 (PDF)
 89. V. Hořejší: České školství? Chce to drastickou reformu. Deník 12.7.2019 (PDF)
 90. V. Hořejší: Levicová úchylka je jen nefunkční nálepka. Lidové noviny 22.7.2019 (PDF)
 91. V. Hořejší: Moderní věda je zdravý rozum. Lidové noviny – Česká pozice 20.7.2019 (PDF)
 92. V. Hořejší: Vědecký pokrok nás může spasit. Ale samozřejmě také zničit. Deník 9.8.2019, str. 19. (PDF)
 93. V. Hořejší: Lidstvu nehrozí jen změna klimatu. Lidové noviny – Česká pozice 10.8.2019 (PDF)
 94. V. Hořejší: Co omlouvá pokusy na zvířatech. Lidové noviny 26.7.2019 (PDF)
 95. V. Hořejší: I po srpnu 1968 řídili zemi „naši“ komunisté. Lidové noviny 22.8.2019 (PDF)
 96. V. Hořejší: Vědecký souboj o kůrku chleba. Lidové noviny – Orientace 12.10.2019 (PDF)
 97. V. Hořejší: Zasloužil se o českou vědu. Lidové noviny 19.10.2019 (PDF)
 98. V. Hořejší: Propaganda ještě není válka. Lidové noviny 18.12.2019 (PDF)
 99. V. Hořejší: Zaplaťpánbůh že to není horší. Lidové noviny 11.11.2019 (PDF)
 100. V. Hořejší: Vysilující boj proti falešnému nebezpečí. Lidové noviny 20.1.2020 (PDF)
 101. V. Hořejší: Smutné a znepokojivé výročí. Lidové noviny 25.2.2020 (PDF)
 102. V. Hořejší: Vedeme si dobře. Lidové noviny 23.3.2020 (PDF)
 103. V. Hořejší: Pár zajímavostí ze světa koronaviru. Lidové noviny – Orientace 11.4.2020 (PDF)
 104. V. Hořejší: Chiméra kolektivní imunity. Lidové noviny 25.2.2020 (PDF)
 105. V. Hořejší: Řízené promořování je naprostý nesmysl, kolegové zneužili jméno univerzity, odmítá Výzvu jedenácti imunolog Hořejší. Deník N 28.4.2020 (PDF)
 106. V. Hořejší: Tvrzení o více než milionu nakažených Čechů má velkou slabinu, říká vědec (rozhovor). iDnes 14.5.2020 (PDF)
 107. V. Hořejší: Profesor Václav Hořejší: Česko zvládlo epidemii výborně. Podzimní vlna by nemusela přijít. Tempus medicorum, i60.cz 30.5.2020 (PDF)
 108. V. Hořejší: S koronavirem na věčné časy. Lidové noviny – Orientace 4.-6.7.2020 (PDF)
 109. V. Hořejší: V nemocnicích se dají očekávat kapacitní problémy. Myslím, že nebude problém se zajištěním vysokého počtu rakví, říká imunolog Václav Hořejší. G.cz, 25.9.2020 (PDF)
 110. V. Hořejší: (Ne)nadějné vyhlídky. Lidové noviny – Orientace 31.10.2020. (PDF)
 111. V. Hořejší: Pandemie je varováním, že může přijít i něco horšího (rozhovor). Haló noviny 19.11.2020 (PDF)
 112. V. Hořejší: Ježíšek a stateční Honzové. Lidové noviny 23.12.2020 (PDF)
 113. V. Hořejší: Covid-19: vyjíždíme z tunelu? Lidové noviny 18.1.2021 (PDF)
 114. V. Hořejší: Ruská vakcína je dobrá! Blesk 8.2.2021 (PDF)
 115. V. Hořejší: Covid-19: kdy dobře skončí smutná česká cesta? Tempus Medicorum 9.1.2021 (PDF)
 116. V. Hořejší: Jsme obětí promořovačů? Lidové noviny 5.3.2021 (PDF)
 117. V. Hořejší: Covid: poučení z krizového vývoje. Lidové noviny - Orientace 10.4.2021 (PDF)
 118. V. Hořejší: Vyšetřit, obvinit, odsoudit! Lidove noviny 5.5.2021 (PDF)
 119. V. Hořejší: Jak předejít nenáviděným lockdownům. Lidové noviny 24.6.2021 (PDF)
 120. V. Hořejší: Na prahu zaslíbené kolektivní imunity. Lidové noviny 5.8.2021 (PDF)
 121. V. Hořejší: Nebagatelizujme jejich oběti a zásluhy. Lidové noviny 31.8.2021 (PDF)
 122. V. Hořejší: Vyjasnění covidových nejasností. Lidové noviny 18.8.2021 (PDF)
 123. V. Hořejší: Rostou peníze na stromech? Lidové noviny 8.9.2021 (PDF)
 124. V. Hořejší: Opravník covidových omylů. Tempus Medicorum 30.8.2021 (PDF)
 125. V. Hořejší: S Václavem Hořejším o pandemii, imunitě, expertech a levicových prvcích v evangeliu (rozhovor). Caritas et veritas 11/2021 (PDF)
 126. V. Hořejší: Vánoční pohádka aneb O tmelu naší civilizace. Lidové noviny 23.12.2021 (PDF)
 127. V. Hořejší: Jak jsem se zmýlil v covidu. Lidové noviny - Orientace 8.1.2022 (PDF)
 128. V. Hořejší: Jak to bylo na Ukrajině. Argument 5.1.2022 (PDF)

Přednášky

Popularizační přednášky

 • Jak funguje imunitní systém (PPT)
 • How immune system works (PPT)
 • Imunologie - věda a pavěda (přednáška Sisyfos 2009) (PPT)
 • HLA (PPT)
 • Imunitní systém vs. nádory (PPT)
 • Molekuly života (PPT)
 • Věda a víra (PPT)

Přednáška Imunologie (zimní semestr)

 • Imunologie 1 (PDF)
 • Imunologie 2 (PDF)
 • Imunologie 3 (PDF)
 • Imunologie 4 (PDF)

Různé

Archivované články

 1. The Origin of Palestinians and Their Genetic Relatedness With Other Mediterranean Populations. (PDF)
 2. Arnaiz-Villena A Hum immunol. (PDF)
 3. Dropped genetics paper Nature. (PDF)

Online články

Nahoru